Cenne wsparcie na stracie
Kursy – m.in. grafiki komputerowej, obsługi maszyn czyszczących, języka migowego, kadrowo-płacowy – to tylko część bogatej oferty, z jakiej skorzystali uczestnicy projektu „Wsparcie na starcie” w 2019 r., prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Jego ubiegłoroczna edycja podsumowana została 23 stycznia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, ich bliscy, osoby prowadzące projekt i reprezentanci firm współpracujących przy jego realizacji. Towarzyszyły im Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Krystyna Urbańska – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny Rady Powiatu Gliwickiego oraz Barbara Terlecka-Kubicius – dyrektor PCPR w Gliwicach.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.6  "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego wartość wynosi 1 793 520 zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi 1 524 420 zł. Wkład własny, sfinansowany przez Powiat Gliwicki, to 269 100 zł. W latach 2018-2019 wydano na jego realizację 894 433,29 tys. zł środków pochodzących z dotacji.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (w tym co najmniej 45 osób niepełnosprawnych) z terenu powiatu gliwickiego – osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najmłodszy uczestnik zajęć miał 5 lat, a najstarsze osoby zbliżały się do sześćdziesiątki.

- Realizacja projektu obejmuje działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników – informuje koordynator projektu Joanna Dziwińska. – W jego ramach zapewniamy wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

W 2019 r. projektowym wsparciem objęto 47 osób, w tym 20 z niepełnosprawnością i 27 wychowanków rodzin zstępczych. Jego ważną część stanowiła aktywna integracja, na którą złożyły się następujące formy wsparcia: trening budowania relacji w rodzinie (z wyjazdem do Ustronia) oraz trening umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy (w jego ramach odbyły się np. metamorfozy uczestników dokonane przez wizażystów i fryzjerów),  uzupełnione o usługi o charakterze zdrowotnym (m.in. indywidualne zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia z logopedą). Bardzo szeroka była oferta kursów, przygotowanych dla uczestników projektu. Były to: kurs grafiki komputerowej, kurs obsługi maszyn czyszczących z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych, kurs polskiego języka migowego, kurs kadrowo-płacowy, kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, kurs komputerowy ECDL Profile, kurs komputerowy ECDL Base, kurs obsługi wózków widłowych, indywidualny kurs języka angielskiego i niemieckiego, można też było otrzymać indywidualne korepetycje z matematyki. Prowadzono także wiele działań środowiskowych z następującymi formami wsparcia: warsztaty samoobrony, warsztaty nauki tańca i warsztaty artystyczno-plastyczne, które zwieńczyła wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach.  

Podczas spotkania w starostwie zaprezentowali się uczestnicy warsztatów samoobrony, prowadzonych przez Sławomira Tokarza, a także warsztatów nauki tańca. Wszystkim nowo nabytych umiejętności gratulowała Ewa Jurczyga. – Życzę, by były one wam przydatne w życiu, nauce i pracy – mówiła. – W bogatej ofercie projektu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dziękuję osobom, które pracując przy realizacji projektu dbają o każdy jego szczegół, a także firmom zaangażowanym w przygotowanie zajęć dla uczestników. Dziękuję mieszkańcom powiatu, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i skorzystali z możliwości, jakie daje projekt. Dzięki wam wiemy, że to co robimy, ma sens.

Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie i ukończenie konkretnych kursów i zajęć. Podziękowania wręczone zostały z kolei Zakładowi Aktywności Zawodowej w Katowicach Centrum Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu oraz firmom Taniec bez barier Katarzyna Sowińska i Faktoria Aleksandra Duda.

- Zajęcia były super – ocenia jedna z uczestniczek projektu, Grażyna Górecka. – Bardzo mile wspominam wyjazd do Ustronia, w którym towarzyszyły mi dzieci. Gdy my mieliśmy zajęcia, dzieci miały zapewnioną opiekę i ciekawe zajęcia. W ramach projektu ukończyłam kurs obsługi maszyn czyszczących, a także zaliczyłam trening umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Cieszę się, bo dostałam pracę w firmie sprzątającej i wreszcie, po wielu latach, mam zatrudnienie.

Z kolei Maria Sikora zaliczyła kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz trening umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, skorzystała też z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych. – Otrzymałam już propozycję pracy, ale na jej podjęcie nie pozwolił mi stan zdrowia – mówi. – Bezcenne są przyjaźnie, jakie nawiązaliśmy w czasie projektu. Do dziś do siebie dzwonimy i utrzymujemy ze sobą kontakty. Atmosfera w czasie projektu była wspaniała.

– Projekt jest kontynuowany w 2020 roku. Obecnie zakończyliśmy już rekrutację grupy docelowej do jego tegorocznej edycji, a wkrótce zaczną się zajęcia dla jej uczestników– informuje Joanna Dziwińska.