palenisko

25 styczna 2020 r. nasz dyżurny przyjął zgłoszenie o zanieczyszczeniu powietrza i ogromnym zadymieniu na ulicy Starogliwickiej. Po przyjeździe na miejsce i ustaleniu posesji, z której wydobywał się gryzący dym na miejscu zastaliśmy kobietę w podeszłym wieku, która paliła odpady zielone i lakierowane deski. Podczas wykonywania przez nas czynności okazało się że kobieta mieszka kilka domów dalej. Na pytanie dlaczego spala odpady właśnie na tej działce oświadczyła, iż opiekuje się domem sąsiadki i właśnie na jej posesji postanowiła je zutylizować. Wobec Pani wyciągnęliśmy konsekwencje przewidziane prawem. Przypomnieliśmy również, iż na odpady zielone, są pojemniki i brązowe worki w których można je  umieścić jak również odpady roślinne można kompostować, pamiętając aby nie powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich posesji.