W piątek, 24 stycznia, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się roczna odprawa z udziałem komendanta wojewódzkiego, nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Obecni byli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, szefowie prokuratur rejonowych, komendanci komisariatów, kierownicy komórek oraz jednostek organizacyjnych komendy. Podsumowano i oceniono pracę gliwickich policjantów w roku 2019.Za bezpieczeństwo rejonu zamieszkałego przez ponad 300 tysięcy osób odpowiada gliwicki garnizon policji, któremu podlega siedem komisariatów – pięć w samych Gliwicach i po jednym w Knurowie oraz Pyskowicach. Cały garnizon etatowo liczy 698 funkcjonariuszy. 1 stycznia br. ich liczebność faktyczna wynosiła 685.
Jak obliczono, w 2019 roku, średnio dziennie, patrole te podejmowały 109 interwencji, zatrzymywały na gorącym uczynku dwóch sprawców przestępstw. Każdego dnia stróże prawa ujawniali 63 wykroczenia, w tym 46 szczególnie uciążliwych. Każdego dnia legitymowali też średnio 156 osób, po czym ujawniali i zatrzymywali cztery poszukiwane lub zaginione. Średnio każdego dnia kontrolowano stan trzeźwości 247 kierujących.

W sprawach, którymi zajmowali się policjanci służb kryminalnych, można wskazać kilka ciekawych danych.

Aż 72 procenty przestępczości odnotowanej na terenie podległym tutejszej komendzie stanowiły przestępstwa o charakterze kryminalnym. Dalej, 16,5 proc. – przestępstwa gospodarcze, a 2,5 proc. – narkotykowe.Gros spraw, bo aż ponad 74 procenty, stanowią te odnotowane w powiecie grodzkim. Nieco ponad 25 procent występuje zaś w powiecie ziemskim.
I tak w Gliwicach mieliśmy w minionym roku 5162 przestępstwa, a w powiecie – 1803. Dla przykładu: na terenie podległym komisariatowi w Knurowie to 948 przestępstw, w Pyskowicach – 738, w gminie Sośnicowice – 81.

Dokładnemu zobrazowaniu pracy gliwickich policjantów służą statystyki z ostatnich ośmiu lat. W załączonej prezentacji przedstawiamy dynamikę wszczętych postępowań przygotowawczych w poszczególnych kategoriach przestępstw, zestawiając ją z poziomem wykrywalności.

W 2019 roku odnotowaliśmy 6965 wszczętych postępowań przygotowawczych, co daje spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 89. Nasza skuteczność w wykryciu wzrosła więc i jest najwyższa od 8 lat.Szczególnie istotne są wyniki osiągane w zwalczaniu przestępstw kryminalnych. W roku ubiegłym wszczęto 5049 postępowań przygotowawczych – o 414 mniej niż w 2018. Co ważne, wykrywalność przestępstw w tej kategorii w ostatnich dwóch latach jest najwyższa.

Przestępstwa najbardziej uciążliwe i dokuczliwe dla społeczeństwa to zawsze rozboje, kradzieże, kradzieże pojazdów, włamania, zniszczenia mienia, pobicia i uszczerbki na zdrowiu. Cieszy, że na terenie podległym gliwickiemu garnizonowi ich poziom od ośmiu lat systematycznie spada, zaś wykrywalność wyniosła obecnie 77,6 proc.


Więcej informacji, m.in. w sprawie statystyk ruchu drogowego, można zaczerpnąć z załączonej do komunikatu prezentacji.

 

  • Przemawiający komendant miejski i słuchacze w sali typu aula
  • Słuchacze w policyjnych mundurach i osoby cywilne w sali typu aula. Po lewej mównica i przemawiający policjant.
  • Prezydent Gliwic na mównicy.
  • Generał policji na mównicy
  • Wykres przestępczości ogółem

Pliki do pobrania

  • 8.6 MB