panorama Gliwic fot. R. Neumann

Jeszcze chwila, a zima definitywnie nas pożegna. To najlepszy moment, by raz na zawsze pozbyć się brudnego, szkodliwego kotła, pieców i kuchenki węglowej, zastąpić „kopciucha” proekologicznym systemem grzewczym i otrzymać za to częściowy zwrot kosztów. Jak? Pokażemy, jak zrobić to krok po kroku. Na początek przypominamy, jak otrzymać dofinansowanie od miasta.

1. UPEWNIJ SIĘ!

Kto może ubiegać się o dotację z miasta?

 • osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszkanie nie było wcześniej dotowane!
 • wspólnota mieszkaniowa
 • osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, np. stowarzyszenie

2. UZYSKAJ POZWOLENIA!

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę właściciela budynku i lokalu na zmianę sposobu ogrzewania, dodatkowo w przypadku ogrzewania gazowego wymagane jest pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

3. ZLIKWIDUJ!

Trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się nie stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.

Czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń.

4. PODŁĄCZ SIĘ LUB ZAINSTALUJ!

Podłącz się do:

 • miejskiej sieci ciepłowniczej
 • sieci gazociągowej

lub zainstaluj:

 • piec (automatyczny i bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) na węgiel lub pelet V klasy wg normy PN‑EN 303-5:2012

lub załóż ogrzewanie:

 • elektryczne
 • olejowe

Podpisz umowę z dostawcą gazu lub ciepła z sieci lub energii elektrycznej.

5. ZBIERZ POTRZEBNE DOKUMENTY!

Potrzebne będą:

 • zgoda wszystkich właścicieli budynku i lokalu na zmianę systemu ogrzewania, np. w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 • faktury lub rachunki imienne za zakup nowego urządzenia grzewczego, wkładu kominowego lub dobudowanego komina wielopowłokowego – nie mogą być wystawione na działalność gospodarczą! Mogą zawierać cenę robocizny, ale wtedy potrzebna jest „specyfikacja”, sporządzona i podpisana przez wystawcę faktury, przedstawiająca ceny materiałów, z których liczona jest dotacja
 • opinia zakładu kominiarskiego w przypadku zmiany ogrzewania na gazowe, olejowe, węglowe, pelet
 • protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • protokół sporządzony przez uprawnionego instalatora w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne

6. ZŁÓŻ WNIOSEK!

Po wykonaniu inwestycji, czyli:

 • po odbiorze kominiarskim w przypadku ogrzewania gazowego, olejowego, na paliwo stałe

lub

 • po odbiorze przez uprawnionego instalatora w przypadku ogrzewania elektrycznego

albo

 • po sporządzeniu protokołu uruchomienia dostawy ciepła, jeśli budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony www.gliwice.eu, zakładka Ekologia, odnośnik Jak uzyskać dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania à Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub na stanowisku Wydziału Środowiska UM w Biurze Obsługi Interesanta lub w sekretariacie Wydziału Środowiska UM w Gliwicach, pok. 331 na III piętrze).

Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego (parter, hol główny UM). Wymienione w punkcie 5 dokumenty (załączniki) musisz przedstawić do wglądu w oryginałach. Do wniosku dołączane będą ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane własnoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Zweryfikowany wniosek wraz z kompletem załączników złożysz w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Pamiętaj! Wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane są przez komisję raz na kwartał.

7. KONTROLA – ZGODA – UMOWA!

 • w przypadku zakwalifikowania przez komisję Twojego wniosku do dotacji pracownik Wydziału Środowiska umówi się z Tobą na wizję w mieszkaniu, by potwierdzić wykonanie inwestycji i pełną likwidację starych palenisk węglowych.
 • w przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk węglowych zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie dotacji i na tej podstawie (w terminie do 3 miesięcy) nastąpi wypłata pieniędzy

8. ILE MOŻNA OTRZYMAĆ OD MIASTA?

 • do 4 000 zł
 • do 8 000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplony do 4 lat wstecz (licząc od daty na protokole końcowym z termomodernizacji). W tym celu musisz przedłożyć dodatkowo protokół z wykonanych prac oraz faktury potwierdzające wykonanie ocieplenia. Jeżeli zostało ono sfinansowane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię, pobierz kserokopie tych dokumentów od zarządcy lub zarządu wspólnoty/spółdzielni.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA WYDZIAŁ ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH – TEL. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82

 

 

Jeśli szukasz firmy, gdzie mógłbyś zakupić panele fotowoltaiczne sprawdź Hurtownia Instalacyjna Gliwice.

Firma Pamar służy również pomocą w doborze i montażu tego typu instalacji - Więcej informacji znajdziesz rownież na https://mojegliwice.pl/is,hurtownia-instalacyjna-gliwice,270925,827685.html