Booster dla przedsiębiorców
Dużą porcję wiedzy o nowych przepisach oraz narzędziach służących rozwojowi firm otrzymali przedsiębiorcy uczestniczący w Boosterze MŚP i Dużych Firm „Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju”, który odbył się 18 lutego w hali Arena Gliwice.

Organizacja seminarium była wspólnym przedsięwzięciem Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Powiatu Gliwickiego oraz Miasta Gliwice. Miało ono na celu poinformowanie właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm o nowych możliwościach rozwoju, związanych z przepisami zmienionymi w ostatnim czasie oraz instrumentami, jakie mają obecnie do wykorzystania.

- Booster to w skrócie wzmocnienie, wsparcie i przyspieszenie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz dużych firm. Podczas seminarium przedsiębiorcy otrzymali „zastrzyk” partnerstwa i praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla swych firm, dotyczących m.in. inwestowania w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wsparcia wynikającego z przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji oraz rozwoju eksportu – mówi Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego, która dokonała otwarcia seminarium.

Podczas spotkania Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic zaprezentowała to miasto jako centrum wsparcia lokalnego biznesu. Informacje na tematy ważne dla przedsiębiorców przedstawili specjaliści z wielu branż. Jacek Bialik, wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) S.A. kierujący Podstrefą Gliwicką przybliżył nowe przepisy korzystne dla  inwestorów. Prof. Barbara Piontek z Akademii WSB, zastępca prezesa Zarządu KSSE, omówiła zasady inwestowania w tej strefie. O możliwościach, jakie daje program Polska Strefa Inwestycji, mówił Łukasz Ciepły z KSSE. Adam Małecki z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawił szanse związane z eksportem. Wykłady zakończyła dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, PWC, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz KSSE. Była ona poświęcona dostępnej na rynku ofercie, kadrom, finansom i inwestycjom w Polskiej Strefie Inwestycji. Potem był czas na indywidualne rozmowy przedsiębiorców z doradcami tych instytucji oraz przedstawicielami samorządów.

Szczególnym zainteresowaniem właścicieli firm cieszyły się ostatnie zmiany w przepisach określających zwolnienia z podatku dochodowego, do którego prawo mają przedsiębiorcy tworzący nowe inwestycje. Jeszcze niedawno zwolnienia te  możliwe były tylko w specjalnych strefach ekonomicznych, a obecnie odchodzi się od tych ograniczeń terytorialnych. Rozwiązanie takie umożliwiła Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Celem tych przepisów jest całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących wsparcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Podczas seminarium przedstawiono m.in. prezentację, w której zawarte były np. konkretne obliczenia zwolnień podatkowych, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy.

- Nowe rozwiązania prawne i finansowe są bardzo korzystne dla właścicieli firm planujących inwestycje – podkreśla Ewa Jurczyga. – Przedsiębiorcy mogą też korzystać z szeregu innych możliwości, jakie zostały w pigułce zaprezentowane podczas naszego seminarium. Wierzę, że wszystko to przyczyni się do dalszego pobudzenia rozwoju gospodarczego na naszym terenie. Bardzo dziękuję Zarządowi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gliwicka oraz władzom Miasta Gliwice, że we współpracy z samorządem Powiatu Gliwickiego zorganizowały to spotkanie. To pierwsza tak duża inicjatywa, w której na taką skalę wzięły udział  firmy z terenu ziemi gliwickiej. Dziękuję również samorządom naszych gmin za zainteresowanie tym spotkaniem, a ich włodarzom za aktywne  uczestnictwo.