Śląski telefon dla seniora
Seniorzy potrzebujący wsparcia mogą zadzwonić na specjalnie uruchomiony numer telefonu 32 506 56 40. Śląski Telefon dla Seniora „SERNIOR-fon” funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dyżur pod telefonem pełnią psychologowie, jak też pracownicy socjalni Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który jest operatorem tego systemu. Dzięki temu seniorzy mogą liczyć na szerokie i profesjonalne wsparcie psychologów, terapeutów, pedagogów oraz pracowników socjalnych. Telefon pełni dwie funkcje: terapeutyczną i interwencyjną.

Funkcja terapeutyczna to wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej.

Funkcja interwencyjna – za pośrednictwem infolinii seniorzy mogą zgłosić problem, a pracownicy ROPS  podejmują działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym.