ikonografika

InfoGZM to portal internetowy zwierający mapy, statystyki, analizy i publikacje dotyczące wszystkich aspektów życia Metropolii, m.in. demografii, gospodarki, rynku pracy, programów rewitalizacji, przepływów ludności czy wskaźników rozwoju. To ogromna baza wiedzy – warto zajrzeć.

Portal InfoGZM (http://infogzm.metropoliagzm.pl/) został opracowany i jest prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Gromadzone i udostępniane są na nim wizualizacje danych publicznych Metropolii i jej gmin członkowskich. Zgromadzone zasoby umożliwiają m.in. prowadzenie wszechstronnych analiz trendów i procesów, służą też do badań porównawczych całej GZM i poszczególnych gmin. Zbierane i opracowywane dane prezentowane są m.in. za pomocą: map, kartogramów, wykresów, raportów i infografik Głównym źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny, ale wykorzystywane są również informacje z innych źródeł, jak np. gminne biuletyny informacji publicznej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Finansów i budżety gmin, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny.

Podstawowe informacje o Metropolii i gminach GZM zebrane zostały w zakładce InfoMapa. Można tam znaleźć dane dot. populacji, powierzchni, włodarzy, a także odnośniki do stron www oraz BIP każdej gminy członkowskiej. Zakładka Analizy to zbiór map, raportów oraz opracowań, autorsko przygotowanych przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM, na temat konkretnych kwestii tematycznych. Z kolei w zakładce Publikacje umieszone zostały opracowania przygotowane dla GZM, rankingi oraz inne materiały i przydatne linki.

Najszersza baza informacji o gminach GZM znajduje się w zakładce Statystki. Zostało tam zebranych ponad 200 zbiorów danych w pięciu grupach tematycznych: demografia, finanse, gospodarka, infrastruktura, środowisko. Dane dotyczą m.in. takich zagadnień jak: migracje, budżety gmin, bilanse skonsolidowane, podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych i profilu działalności, drogi rowerowe czy tereny zieleni. (mf)