Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

dzieci na huśtawce Fit. Pixabay

W kilku gliwickich dzielnicach od marca tego roku działa Placówka Wsparcia Dziennego TRAMPOLINA. Dzieci uczestniczą w zajęciach, bawią się, poznają rówieśników. Projekt „Streetworking Gliwice” jest prowadzony przez Fundację Sport-Travel przy wsparciu finansowym Miasta Gliwice.

Miasto Gliwice dofinansowuje placówki wsparcia dziennego prowadzone metodą podwórkową już od 2016 roku. W sumie Gliwice na różne formy streetworkingu w ramach dotacji przeznaczyły już ponad 1 mln 600 tys. zł – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.
Streetworking to tak zwana pedagogika podwórkowa, czyli praca prowadzona na ulicy, poza instytucjami, skierowana do konkretnych grup i wykonywana w ich środowisku. Pedagodzy uliczni organizują zajęcia w zależności od potrzeb dzieci i rodzaju realizowanych zajęć. Harmonogram jest ustalany na bieżąco przez wychowawców. Projekt „Streetworking Gliwice” jest prowadzony w dzielnicy Baildona, Łabędach, Sośnicy, Szobiszowicach, okolicy ul. Pszczyńskiej i Chorzowskiej.
Adresatami projektu są dzieci przebywające na ulicach, podwórkach, placach zabaw, klatkach schodowych, boiskach, które nie są w stanie spędzać czasu w sposób efektywny. Są to dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, dzieci, które spędzają więcej czasu poza domem niż w domu – wyjaśnia Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. (mm)