Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, policyjni profilaktycy aktywnie wypełniają swoje ustawowe obowiązki – docierają wszelkimi sposobami do odbiorców z różnych grup wiekowych.Policjanci prowadzą zajęcia profilaktyczne, spotykając się z młodzieżą szkolną on-line. Dziś, dla przykładu, prowadzili lekcje w Szkole Podstawowej w Bojszowie w gminie Rudziniec. Mówili o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz przekazywali podstawowe informacje o bezpieczeństwie pieszych. Tematami wiodącymi były bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej oraz odpowiedzialność prawna i karna osób wchodzących w dorosłość, informowano też przyszłych młodych kierowców o przepisach ich dotyczących.

  • Policjanci przy biurku nauczyciela, pozostałe ławki szkolne puste.
  • Policjanci przy laptopie prowadzą lekcje on-line
  • Puste ławki szkolne.