Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Janusz Bekus – wspomnienie
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Bekusa, radnego Rady Powiatu Gliwickiego II kadencji, samorządowca i społecznika – który, po długiej chorobie, odszedł 8 października 2021 r.

Janusz Bekus urodził się 15 stycznia 1951 r., pochodził z Turowa koło Olsztyna w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W 1973 r. skończył studia na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Lublinie. Przez wiele lat pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Paczynie, w Agencji Rolnej, a następnie prowadził hurtownię farmaceutyczną.

Był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Toszek, w latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego. Przez dwie kadencje piastował urząd sołtysa Paczynki w gminie Toszek.

Prywatnie był mężem, ojcem dwóch córek i dziadkiem czworga wnucząt. Zawsze bardzo wesoły, radosny, lubiany, poważany i szanowany, pełen energii, gotowy do pomocy. Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie oraz bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.