Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Nagrodzony przez ministra
Jacek Szczepański, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. Nagroda ta przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Minister docenił Jacka Szczepańskiego za jego pracę jako nauczyciela i wicedyrektora, a przede wszystkim za ogromne zaangażowanie w koordynację pracy na Oddziale XVII Psychiatryczno-Sądowym dla Nieletnich w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku (filia pyskowickiego ZSS) oraz wdrażanie i prowadzenie w szkole projektów unijnych m.in. Erasmus +. Wicedyrektor Jacek Szczepański koordynuje także w szkole współpracę ze szkołami specjalnymi w Niemczech i Czechach, bardzo owocnie współpracuje również z instytucjami i stowarzyszeniami naszego regionu na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonych społecznie. Wicedyrektor Szczepański jest niezwykle aktywny, pracowity i lubiany.