Policja ustawowo zobowiązana jest nie tylko do ścigania i zatrzymywania przestępców, ale również do działań profilaktyczno-prewencyjnych. I jedno, i drugie zadanie służą kształtowaniu naszego wspólnego bezpieczeństwo, z tym że profilaktyka ma wymiar czasu przyszłego. Działania naszych policjantów są więc kompleksowe. Pyskowiccy funkcjonariusze, szczególnie dzielnicowi, czynią wiele, aby młodzi ludzie szanowali prawo i wiedzieli, jak zachować się w przypadku zagrożenia.


Funkcjonariusz prowadzący zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej musi być wyposażony w odpowiednie narzędzia (pomoce dydaktyczne), które urozmaicą prelekcję i zaciekawią słuchaczy z różnych grup społecznych oraz w różnym wieku.

Pyskowiccy stróże prawa spotykali się w czasie minionych wakacji z najmłodszymi. Do takiego młodego słuchacza można dotrzeć jedynie dobrą narracją, poruszyć jego emocje i zaangażować w działanie. Nasi policjanci wiedzą, jak aktywizować dzieci i stosują tę wiedzę w praktyce.

Od czerwca dzielnicowi prowadzili zajęcia w szkołach i przedszkolach z Pyskowic, miasta i gminy Toszek, gmin Wielowieś oraz Rudziniec. Towarzyszyła im maskotka śląskiej policji – pies Sznupek. Każde spotkanie kończyło
się rozdawaniem symbolicznych prezentów – odblasków, kolorowanek profilaktycznych czy innych gadżetów.

Zajęcia wpisywały się w programy profilaktyczne „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły” oraz „Bezpieczeństwo nad wodą”.

  • Dwaj dzielnicowi i policyjna maskotka prowadza zajęcia w klasie lekcyjnej. Dzieci siedzą na podłodze i słuchają.
  • Policjant i dzieci przy radiowozie.
  • Pies Sznupek wita się z dziećmi.
  • Policjanci i dzieci pozują do zdjęcia klasowego.
  • Policjant rozmawia z dzieckiem szkolnym prowadzonym przez matkę.
  • policjant rozmawia z dziećmi przed szkołą.