Jakie są najczęstsze mity dotyczące ubezpieczenia na życie?

Na ubezpieczenie na życie w Polsce decyduje się coraz więcej osób (dane z badania Prudential Family Idex wskazują, że indywidualne ubezpieczenie na życie posiada 30% Polaków), jednak wciąż jest to rozwiązanie, wokół którego narosło wiele niesprawiedliwych i niemających nic wspólnego z rzeczywistością mitów. Poniżej przedstawiamy te, które są najbardziej rozpowszechnione i wyjaśniamy, jak jest naprawdę.

Mit 1. Mam ubezpieczenie na życie w pracy, to mi wystarczy

To jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów związanych z ubezpieczeniami na życie i jednocześnie jeden z najbardziej nieprawdziwych. Powód jest prosty: po pierwsze nie każdy pracodawca zapewnia ubezpieczenia grupowe dla pracowników, a po drugie zapewniane przez pracodawcę ubezpieczenie na życie to oferta grupowa, która siłą rzeczy jest ogólna z uwagi na to, że musi być dostosowana do potrzeb wielu osób (pracowników danej firmy). To z kolei zazwyczaj przekłada się także na zauważalnie mniejsze sumy ubezpieczeń niż te, na które można liczyć wykupując indywidualne ubezpieczenie na życie optymalnie dopasowane do swoich potrzeb i sytuacji życiowej.

Mit 2. Ubezpieczycielom zależy tylko na moich pieniądzach

Ubezpieczenie na życie to transakcja wiązana. Ty zobowiązujesz się opłacać składkę w ustalonej wysokości, a ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić świadczenie w sytuacji, gdy dojdzie do jednego ze zdarzeń objętych zakresem zawartej umowy. Umowy ubezpieczeniowe nie zawierają żadnych ukrytych informacji ani zapisów "drobnym druczkiem", a jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o wyjaśnienia konsultanta towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym chcesz zawrzeć umowę.

Mit 3. Jestem młody i zdrowy, ubezpieczenie na życie jest mi jeszcze niepotrzebne!

To kolejny powszechny i niezwykle niebezpieczny mit. Młodość i zdrowie nie trwają wiecznie, a sytuacje losowe (np. ciężkie wypadki) bądź poważne choroby nie spotykają wyłącznie osób w starszym wieku - mogą się przydarzyć każdemu i niemal w każdej chwili. Dowodem na to są choćby statystyki GUS za 2022 rok: najwięcej akcji zespołów ratownictwa medycznego w celu udzielenia pomocy medycznej poza szpitalem osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego to były wyjazdy do... domu pacjenta. I te wyjazdy stanowiły aż 78% wszystkich interwencji zespołów ratownictwa medycznego! Na marginesie: wysokość składki w ubezpieczeniu na życie zależy także od Twojego wieku i stanu zdrowia, więc tak naprawdę im wcześniej zdecydujesz się na zakup takiej ochrony, tym bardziej Ci się to opłaca.

Mit 4. Ubezpieczenie na życie jest bardzo skomplikowane

Ten mit ma najprawdopodobniej źródło w (także błędnym) przekonaniu, że umowy ubezpieczeniowe są celowo pisane tak, żeby "zwykły człowiek" nie był w stanie ich zrozumieć. Ubezpieczenie na życie nie jest skomplikowane, o ile wiesz, czego dokładnie potrzebujesz. Najczęściej to właśnie w tym tkwi największy problem, ponieważ nie zawsze mamy świadomość, jakiego faktycznie zakresu ochrony potrzebujemy. Ale tu z pomocą powinien przyjść konsultant towarzystwa ubezpieczeń, w którym chcesz wykupić ubezpieczenie. Jego rolą jest zapytanie o Twoje oczekiwania, wskazanie kwot, jakich możesz potrzebować w przypadku poważnej choroby czy na emeryturze, a następnie zaproponowanie Ci rozwiązań optymalnie spełniających Twoje potrzeby.

Mit 5. Ubezpieczenie na życie się nie opłaca, przecież i tak nie dostanę z tego pieniędzy!

Jeśli mówimy o klasycznie pojmowanym ubezpieczeniu na życie, to rzeczywiście, jego rolą jest zabezpieczenie finansowe Twoich bliskich na wypadek Twojej śmierci. Ale nowoczesne ubezpieczenie na życie to znacznie więcej, niż tylko wypłata świadczenia uposażonym, gdy umrzesz. W zależności od oferty danego ubezpieczyciela możesz rozszerzyć zakres ochrony o umowy zapewniające wsparcie finansowe na wypadek poważnego zachorowania, utraty możliwości wykonywania pracy zawodowej czy pobytu w szpitalu. I te świadczenia są wypłacane bezpośrednio osobie ubezpieczonej, czyli Tobie. Pamiętaj też, że ubezpieczenie na życie możesz połączyć z ubezpieczeniem o charakterze oszczędnościowym, dzięki czemu klasyczna ochrona Twojego życia wciąż działa, a dodatkowo po dożyciu konkretnego wieku (określonego w zawartej umowie), jako ubezpieczony otrzymasz z góry ustaloną kwotę pieniędzy.

Podsumowanie

To oczywiście nie wszystkie mity na temat ubezpieczeń na życie - opisaliśmy tylko te najbardziej rozpowszechnione w świadomości Polaków. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwialiśmy przynajmniej część Twoich wątpliwości związanych z tą kwestią.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.