Powiat Gliwice: Pożegnanie zasłużonej pracownicy Starostwa po ponad 20 latach pracy
Po dwudziestu latach pełnych zaangażowania i profesjonalizmu, Starostwo Powiatowe w Gliwicach żegna jedną ze swoich najbardziej cenionych pracownic. Pani Maria Zalecka, która przez lata z ogromną dedykacją pełniła funkcję zastępczyni naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jej wkład w rozwój lokalnej społeczności i ochronę środowiska pozostanie cennym dziedzictwem.
  1. Maria Zalecka, zastępczyni naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, kończy swoją zawodową karierę po ponad 20 latach pracy.
  2. Jej specjalizacja w obsłudze spółek wodnych była nieocenionym wkładem w działalność wydziału.
  3. Zarząd Powiatu, w tym Włodzimierz Gwiżdż (starosta), Adam Wojtowicz (wice starosta), Józef Kruczek (członek zarządu), Agnieszka Jary (skarbnik powiatu) oraz Mariusz Dyka (naczelnik wydziału i bezpośredni przełożony pani Zaleckiej), uhonorował panią Marię podczas jej ostatniego dnia pracy, który przypadał na 15 lutego 2024 roku.

Praca w administracji publicznej wymaga nie tylko znajomości przepisów i procedur, ale przede wszystkim empatii, poświęcenia i gotowości do niesienia pomocy innym. Pani Maria Zalecka przez całą swoją karierę zawodową była wzorem urzędniczki, której zaangażowanie i profesjonalizm przekładały się na wysoką jakość świadczonych usług. Współpracownicy i podwładni zawsze mogli liczyć na jej wsparcie, cenne rady oraz otwartość na nowe pomysły. Specjalizując się w obsłudze spółek wodnych, przyczyniała się do ochrony i racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi, co ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i dobrostanu społeczności lokalnych.

W dniu jej pożegnania, zarówno współpracownicy, jak i przełożeni, wyrazili głęboką wdzięczność za lata wspólnie spędzonego czasu i trud włożony w rozwój powiatu. "Pani Maria była nie tylko wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale też osobą, z którą każdego dnia mieliśmy przyjemność współpracować. Jej zaangażowanie i pasja do pracy były dla nas wszystkich wielką inspiracją" – wspomina Mariusz Dyka, naczelnik wydziału.

Odszedłszy na zasłużoną emeryturę, Maria Zalecka pozostawia po sobie bogate dziedzictwo profesjonalizmu, które będzie służyć jako wzór dla obecnych i przyszłych pokoleń pracowników publicznych. Jej wkład w ochronę środowiska i rolnictwo na terenie powiatu gliwickiego będzie pamiętany przez długie lata.


Wg inf z: Powiat Gliwice