UM Gliwice informuje: Finisz prac przy obwodnicy zachodniej. Otwarcie 16 marca!
Gliwicka obwodnica zachodnia bliska ukończenia! Już 16 marca kierowcy oraz rowerzyści zyskają nowy, bezpieczny szlak komunikacyjny. Ta inwestycja to kolejny krok w kierunku odciążenia centrum miasta od ruchu oraz usprawnienia lokalnej infrastruktury drogowej.
  1. Finalizacja prac budowlanych na ostatnim odcinku obwodnicy zachodniej Gliwic, łączącym ul. Daszyńskiego z ul. Sowińskiego, zaplanowana jest na 16 marca.
  2. Inwestycja w wysokości około 55 milionów złotych ma na celu stworzenie efektywniejszego układu drogowego, zmieniając układ promienisty na obwodnicowy.
  3. Dwie z czterech części trasy są już dostępne dla ruchu; obwodnica połączy Gliwice z autostradami A1 i A4 oraz aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
  4. Nowa droga ma poprawić komfort jazdy i umożliwić bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów.
  5. Zainstalowano oświetlenie LED, ekrany akustyczne oraz zatoki autobusowe, a także zadbano o zielone zagospodarowanie przestrzeni przy trasie.
  6. Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic, podkreśla znaczenie inwestycji dla poprawy jakości życia mieszkańców i komunikacji w mieście.
  7. Do otwarcia drogi pozostały jedynie prace porządkowe i oznakowanie.
  8. Koszt inwestycji pokryty jest z budżetu miasta, z częściowym wsparciem finansowym od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych ostatnich lat w Gliwicach już niebawem zostanie całkowicie zrealizowane. Otwarcie ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej, przebiegającego od ulicy Daszyńskiego do Sowińskiego, zaplanowano na połowę marca. Projekt ten nie tylko odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego, ale także skróci podróż między dzielnicami i ułatwi dostęp do lokalnych centrów handlowych.

Przyglądając się dokładniej, inwestycja ta objęła budowę blisko dwukilometrowej drogi z jednym pasem ruchu w każdą stronę oraz infrastruktury niezbędnej dla rowerzystów. Już teraz widoczne są efekty prac, takie jak nowa kanalizacja deszczowa, obiekty mostowe czy zaawansowane technicznie zatoki autobusowe. Dodatkowo, na całej długości trasy zainstalowano nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED.

Warto zaznaczyć, że ten ambitny projekt jest częścią większej strategii miasta, mającej na celu usprawnienie komunikacji i poprawę jakości życia mieszkańców. "Pomimo wielu trudności, z jakimi miasto musiało się mierzyć, udało nam się zrealizować to zadanie i dotrzymać obietnicy danej mieszkańcom" – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Na zakończenie warto dodać, że cała inwestycja to nie tylko wysiłek lokalnego samorządu, ale również wsparcie zewnętrzne. Gliwice uzyskały pomoc finansową od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co pozwoliło na sprawną realizację projektu. Otwarcie nowego odcinka obwodnicy to nie tylko krok naprzód w modernizacji infrastruktury drogowej, ale także dowód na to, że zrównoważony rozwój miasta jest możliwy dzięki odpowiedniemu planowaniu i współpracy na różnych szczeblach administracyjnych.


Na podstawie: UM Gliwice