UM Gliwice: Harcerstwo otwarte dla wszystkich chętnych dzieci
Harcerstwo w naszym mieście wciąż rozwija umiejętności i pasje młodych osób
  1. Harcerze uczestniczą w zbiórkach, rajdach i biwakach.
  2. Rajd św. Jerzego to coroczna, tradycyjna impreza z elementami detektywistycznymi.
  3. Hufiec ZHP oferuje różnorodne programy rozwojowe i zajęcia dostosowane do zainteresowań młodzieży.
  4. Zainteresowani rodzice mogą zgłosić swoje dzieci do hufca kontaktując się mailowo.

Harcerskie przygody, które kształtują charaktery i budują trwałe więzi między rówieśnikami, mają w naszym mieście długą i bogatą tradycję. Dzięki wsparciu lokalnego samorządu, hufiec ZHP ziemi naszej kontynuuje działalność, która przyciąga coraz więcej młodych entuzjastów przygód oraz wartościowych lekcji życiowych.

Hufiec, do którego należą drużyny z różnych części miasta oraz okolic, oferuje dzieciom i młodzieży możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności – od zuchów, przez harcerzy, aż po starszoharcerzy i wędrowników. Organizowane przez hufiec zloty i biwaki to nie tylko doskonała zabawa, ale także okazja do nauki odpowiedzialności, pracy w grupie oraz rozwijania umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Podharcmistrzyni Aleksandra Zapart, komendantka hufca, podkreśla znaczenie harcerskiej działalności w rozwoju młodych osób: „Stwarzamy harcerzom warunki do wszechstronnego rozwoju, pomagamy utrwalać ich mocne strony i pokonywać słabości. Stawiamy ciekawe wyzwania, a zbiórki opieramy o wiele specjalności, tworzymy zespoły, uwzględniając zainteresowania, uczymy zaradności i współpracy w grupie.”

Ostatni Rajd św. Jerzego, który odbył się w klimacie XX-lecia międzywojennego, miał wyjątkowo detektywistyczny charakter. Uczestnicy wcielili się w role detektywów, poszukujących zaginionych artefaktów św. Jerzego, co stanowiło nie tylko doskonałą przygodę, ale również naukę umiejętności dedukcyjnych i pracy zespołowej.

Jeżeli pragniesz, aby Twoje dziecko doświadczyło tej fascynującej przygody, wystarczy skontaktować się z hufcem. Informacje o sposobie zapisu oraz więcej szczegółów na temat działalności hufca można znaleźć, wysyłając zapytanie na adres e-mailowy hufca.


Wg inf z: UM Gliwice