Nowy Zarząd Powiatu Gliwickiego wybrany na kadencję 2024-2029
Nowe twarze w zarządzie powiatu gliwickiego na nadchodzące lata
  1. Dawid Rams został wybrany na starostę gliwickiego.
  2. Paweł Bryła z Pyskowic objął stanowisko wicestarosty.
  3. Piotr Solka z Wielowsi dołączył do składu Zarządu Powiatu.
  4. Ewa Jurczyga została Przewodniczącą Rady Powiatu, wspierana przez wiceprzewodniczących Jarosława Gonciarza i Dawida Puchalskiego.

Zmiany w zarządzaniu lokalnym zawsze niosą ze sobą nowe spojrzenie na rozwój i potencjał regionu. W powiecie gliwickim mieszkańcy mogą oczekiwać świeżego podejścia do spraw lokalnych po niedawnym wyborze nowego składu zarządzającego. Na wtorkowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego, która zainaugurowała VII kadencję na lata 2024-2029, dokonano istotnych zmian w składzie zarządu.

Pod przewodnictwem nowego starosty, Dawida Ramsa, oraz wicestarosty Pawła Bryły, zarząd powiatu ma za zadanie skupić się na rozwoju infrastruktury, edukacji i zdrowia publicznego, co stanowi kluczowe obszary dla przyszłości regionu. Z kolei Ewa Jurczyga, jako nowa Przewodnicząca Rady Powiatu, wraz z wiceprzewodniczącymi, będzie dążyć do zwiększenia otwartości i dialogu z mieszkańcami.

Wybór nowych liderów to nie tylko zmiana nazwisk, ale przede wszystkim szansa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia w powiecie gliwickim. Współpraca między wybranymi członkami zarządu a mieszkańcami będzie kluczowa dla realizacji ambitnych planów na najbliższe pięć lat. Życzymy nowemu Zarządowi oraz Radzie owocnej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Gliwicach