Ministerialna dotacja dla Muzeum w Gliwicach na projekt o Wilczym Gardle
Muzeum w Gliwicach otrzymało znaczne wsparcie finansowe na realizację projektu badawczo-wydawniczego dotyczącego Wilczego Gardła. Dzięki temu przedsięwzięciu, mieszkańcy będą mogli lepiej poznać historię tej dzielnicy, która ma wyjątkowe znaczenie dla lokalnej społeczności.
  1. Projekt badawczo-wydawniczy na temat Wilczego Gardła
  2. Publikacja katalogu o osiedlu z okresu Trzeciej Rzeszy
  3. Wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury
  4. Wystawa w Zamku Piastowskim w latach 2024-2025

W ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, Muzeum w Gliwicach otrzymało dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozwój projektu badawczo-wydawniczego dotyczącego Wilczego Gardła. Dzielnica ta, niegdyś osiedle zbudowane w okresie Trzeciej Rzeszy, stanowi istotny element dziedzictwa historycznego Gliwic.

Dzięki przyznanej dotacji, która wynosi 71 500 zł, Muzeum zaplanowało realizację projektu w latach 2024-2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 95 600 zł. Projekt zakłada stworzenie i publikację katalogu, który będzie dostępny zarówno w formie papierowej, jak i online. Katalog ten będzie najpełniejszym zbiorem informacji na temat Wilczego Gardła, obejmującym teksty oparte na źródłach archiwalnych, materiałach dokumentacyjnych oraz badaniach antropologicznych.

Wystawa poświęcona Wilczemu Gardłu, która odbędzie się w latach 2024-2025 w Zamku Piastowskim, ma na celu nie tylko przedstawienie historii osiedla, ale także ukazanie problematyki tożsamości pogranicza oraz trudności powojennej reemigracji. Ekspozycja będzie uzupełnieniem i rozwinięciem treści zawartych w katalogu, który z pewnością zainteresuje zarówno mieszkańców, jak i historyków.

Kontynuując działania związane z upamiętnianiem Wilczego Gardła, Muzeum w Gliwicach planuje otworzyć w tym roku Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które są zaplanowane na wrzesień. To wydarzenie z pewnością przyciągnie uwagę lokalnej społeczności oraz turystów, którzy będą mieli okazję bliżej poznać historię i znaczenie tej wyjątkowej dzielnicy.


UM Gliwice