Utrudnienia drogowe w Gliwicach od 4 do 22 lipca: Zawężenia jezdni i ograniczenia prędkości
W najbliższych dniach mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu na kilku kluczowych ulicach w naszym mieście. Prace drogowe, które będą realizowane w różnych miejscach, mogą powodować opóźnienia i zmniejszenie komfortu poruszania się zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Zapowiedziane prace będą miały miejsce w okresie od 4 do 22 lipca.

Prace przy ulicy Traugutta – ręczne kierowanie ruchem i tymczasowe przejście dla pieszych

W dniach 5 i 8 lipca na ulicy Traugutta zaplanowane są prace, które będą wymagały ręcznego kierowania ruchem. Co istotne, dla pieszych wyznaczone zostanie tymczasowe przejście, co pozwoli na bezpieczne poruszanie się w obrębie prac. Kierowcy powinni być przygotowani na ewentualne opóźnienia i ograniczenia prędkości w tym rejonie.

Zmiany na ulicy Tarnogórskiej – zawężenie jezdni i częściowe zajęcie chodnika

Ulica Tarnogórska, na wysokości budynku nr 260, będzie miejscem likwidacji i budowy nowego zjazdu. Prace te spowodują zawężenie jezdni prowadzącej w kierunku Tarnowskich Gór oraz częściowe zajęcie chodnika. Mimo to ruch pieszych będzie zachowany. Roboty te potrwają od 4 do 12 lipca, więc codzienni użytkownicy tej trasy powinni być gotowi na pewne niedogodności.

Ulica Dąbrowskiego – dłuższe utrudnienia w ruchu

Od 4 lipca rozpoczynają się także prace na ulicy Dąbrowskiego, które potrwają do 22 lipca. Roboty będą realizowane na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego do wysokości budynku nr 6. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z zawężeniem jezdni oraz ograniczeniami w ruchu pieszych. To jedno z dłużej trwających utrudnień, więc warto zaplanować alternatywne trasy.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Strzelców Bytomskich

W dniach 4-5 lipca na ulicy Strzelców Bytomskich będą prowadzone prace związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej do nieruchomości położonych za skrzyżowaniem z ulicą Nad Łąkami, w kierunku Czechowic. W trakcie tych prac jezdnia zostanie zawężona, co wymusi na kierowcach zmniejszenie prędkości.

Wszystkie te prace są konieczne dla poprawy infrastruktury drogowej, jednak mogą one powodować tymczasowe niedogodności. Zachęcamy mieszkańców do zachowania ostrożności i cierpliwości oraz do korzystania z alternatywnych tras, jeśli to możliwe. Pamiętajmy, że te krótkoterminowe utrudnienia mają na celu długoterminową poprawę komfortu i bezpieczeństwa na naszych drogach.


Według informacji z: ZDM Gliwice