Nowa ścieżka rowerowa nad jezioro Czechowickie w Gliwicach
Bezpieczne i zielone trasy rowerowe to priorytet dla mieszkańców miasta. Prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka wsłuchuje się w potrzeby lokalnej społeczności, zmierzając do rozszerzenia infrastruktury dla cyklistów. Prace nad kluczową ścieżką rowerową wzdłuż ul. Toszeckiej napotkały jednak na niespodziewane przeszkody.

Rozbudowa infrastruktury rowerowej jako priorytet dla miasta

Spójne i bezpieczne ścieżki rowerowe otoczone zielenią są niezwykle istotne dla mieszkańców. Prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka podjęła decyzję o rozwijaniu przyjaznej sieci połączeń dla rowerzystów. W ramach szeroko zakrojonych działań, kontynuowane są prace przy 5-kilometrowej trasie rowerowej wzdłuż ul. Toszeckiej, która prowadzi nad jezioro Czechowickie.

Nieoczekiwane przeszkody w realizacji inwestycji

Prace nad ścieżką rowerową, rozpoczęte pod koniec ubiegłego roku, zostały przerwane na odcinku od restauracji McDonald’s do ul. Przyszowskiej. Powodem był poważny problem z siecią uzbrojenia podziemnego, zarządzaną głównie przez spółkę Tauron Dystrybucja. Okazało się, że części kabli elektroenergetycznych nie było na mapach dostępnych drogowcom, a przebieg innych nie zgadzał się z rzeczywistością. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa prace zostały wstrzymane do czasu opracowania nowego projektu technicznego i jego uzgodnienia.

Postęp prac i perspektywy na przyszłość

Aktualnie rozwiązanie problemu kolizji okablowania jest na finiszu. Wiele wskazuje na to, że już w połowie lipca ekipy budowlane będą mogły wznowić prace na newralgicznym odcinku ul. Toszeckiej. W międzyczasie kontynuowane są inne prace, takie jak układanie kanalizacji teletechnicznej, profilowanie i wzmacnianie rowów przydrożnych, czy budowa zatok autobusowych.

Finansowanie i harmonogram zakończenia inwestycji

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu, z którego Miasto pozyskało 42,75 mln zł. Za wykonawstwo odpowiada konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz EUROVIA POLSKA S.A. Po lewej stronie ul. Toszeckiej, od restauracji McDonald’s, powstaje wydzielona droga rowerowa i chodnik, które przejdą w ciąg pieszo-rowerowy przy Kąpielisku Leśnym. Przewidywane zakończenie prac to rok 2025, a koszt inwestycji szacowany jest na 35,5 mln zł brutto.


Źródło: Urząd Miejski Gliwice