Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Policjanci z Komisariatu Policji w Knurowie otrzymali wczoraj nowy, oznakowany radiowóz. Małolitrażowy hyundai i20 wykorzystywany będzie w codziennej służbie przez dzielnicowych. Zakup nowego samochodu możliwy był dzięki finansowemu wsparciu trzech samorządów: miasta Knurowa, gminy Gierałtowice i Pilchowice. Pojazd został nabyty dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy władzami wymienionych gmin a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Samorządy z własnych budżetów wyłożyły wspólnie 24 tysiące złotych, natomiast resztę dofinansowała policja. Symboliczne przekazanie kluczyków dzielnicowym, którzy w codziennej służbie będą korzystać z radiowozu, odbyło się wczoraj. W uroczystości wziął udział szef gliwickich policjantów nadkomisarz Marek Bajcer, komendant knurowskiego komisariatu młodszy inspektor Janusza Słowiński oraz wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, wicewójt Pilchowic Aleksandra Skwara oraz wiceprezydent miasta Knurów Piotr Surówka.

Dzielnicowym, którzy będą użytkować radiowóz życzymy szerokiej drogi.