Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Winda i nowe pracownie dla uczniów
Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach wzbogacił się o windę oraz nowoczesne pracownie. Inwestycja ta została zrealizowana przez Powiat Gliwicki w ramach unijnego projektu.

Budynek szkolny przeszedł metamorfozę dzięki projektowi „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”.

- Był to bardzo duży projekt inwestycyjny – podkreśla starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Powiat Gliwicki otrzymał na jego realizację dofinansowanie unijne w wysokości prawie 1,8 mln zł, a cała wartość przedsięwzięcia była bliska 2,3 mln zł. Dzięki remontowi udało się stworzyć naszym uczniom doskonałe warunki do praktycznej nauki zawodu i, co najbardziej cieszy, zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dogodniejsze przemieszczanie się po placówce.

Do budynku szkoły została dobudowana nowa część, w której znajdują się winda, nowoczesne pracownie i toalety. W ramach inwestycji powstały pracownie – kucharstwa, murarsko-tynkarska, techniczna – obróbki drewna, obsługi hotelowej. Każda z pracowni jest świetnie wyposażona w odpowiedni sprzęt i materiały, np. w pracowni obsługi hotelowej znajduje się łóżko (można więc ćwiczyć jego fachowe zaścielanie), na przyszłych pomocników stolarzy czekają stanowiska z obrabiarkami do drewna, a miłośników gotowania na pewno zachwyci wielka i przestronna kuchnia. Ponadto wyremontowane zostały także cztery sale dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dwie sale lekcyjne dla uczniów z niepełnosprawnością lekką. Zniwelowane zostały również bariery architektoniczne, właśnie dzięki wybudowanej windzie. W placówce dostosowano także toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

- Bardzo cieszymy się z przeprowadzonego remontu – mówi Bogusław Hadzik, dyrektor ZSS w Pyskowicach. – Znacznie poprawi się komfort nauki w naszej placówce, mamy teraz nowoczesną infrastrukturę do kształcenia w zawodach kucharz i murarz-tynkarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/pracownika obróbki drewna w naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Najważniejsze jednak jest to, że mamy windę. Dzięki temu nasi uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mogą przemieszczać się między piętrami budynku wygodnie i szybko. Dziękuję Powiatowi Gliwickiemu za realizację tego projektu, a także rodzicom, uczniom i pracownikom za cierpliwość podczas przeprowadzanych prac – dodaje.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” przeprowadzony został w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Był realizowany od lipca 2015 r. do marca 2018 r., przy czym przeprowadzenie samej inwestycji trwało od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.