Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 Podium

Początek roku jest czasem refleksji, podsumowań oraz wyznaczania celów na kolejny rok. My również postanowiliśmy wraz z rozpoczęciem 2018 r. przeanalizować ponownie miniony rok i przedstawić pięć najczęściej czytanych artykułów na naszej stronie internetowej w roku 2017.

Miejsce pierwsze - "Przekorny mieszkaniec"

dymzkomina

8.11.2017r. doszło do niecodziennej sytuacji. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach mając na uwadze wszechobecny smog w naszym regionie, dbając tym samym o poprawę jakości powietrza, udali się na kontrolę spalania nieczystości w przydomowych paleniskach. W trakcie wykonywania swoich zadań w tym zakresie na jednej z ulic strażnikom udaremniono przeprowadzenie kontroli paleniska. Mieszkaniec nie wyraził zgody na wpuszczenie funkcjonariuszy do domu i wykonanie czynności służbowych. Sprawę przekazano Policji celem prowadzenia dalszych czynności. Przypominamy: art. 225 Kodeksu karnego § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Drugie miejsce - "Porzucone rowery"

DSC05621

28 marca 2017 r. w Gliwicach uruchomiono miejską wypożyczalnię rowerów. Dla wszystkich osób zainteresowanych przygotowano 100 Gliwickich Rowerów Miejskich, których stacje zlokalizowano w 10 różnych punktach miasta.Jak twierdzą pomysłodawcy, inicjatywa ma służyć poprawie komunikacji w mieście oraz zachęcać do aktywnego spędzania czasu. Mimo pozytywnych założeń okazuje się, że nie wszyscy użytkownicy potrafią uszanować przygotowany sprzęt. Niestety w tym  krótkim okresie nasi funkcjonariusze zlokalizowali już dwa, porzucone w przypadkowych punktach miasta, rowery. Jeden z nich był poważnie uszkodzony. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o czujność, a w razie zauważenia podobnych sytuacji o kontakt pod numerem telefonu 986.

Trzecie miejsce - "Ujawnili przestępstwo"

piwo219.04.2017 r. w trakcie przeprowadzania interwencji w sklepie spożywczym zlokalizowanym na ulicy Reymonta nasi funkcjonariusze ujawnili sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych zezwoleń. Ponieważ w lokalu handlowym popełniono przestępstwo strażnicy wezwali na miejsce zdarzenia patrol Policji. Po przyjeździe policjantów oraz sporządzeniu protokołu zawierającego ilość i rodzaj napojów alkoholowych, całość towaru została zabezpieczona i przewieziona na V Komisariat Policji w Gliwicach. Przypominamy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom dopuszcza się przestępstwa pod groźbą kary grzywny.

Czwarte miejsce - "Sprzątanie świata"

sprzatanie2

24-25 kwietnia 2017 r. na terenie Miasta Gliwice odbyła się kolejna edycja akcji „Sprzątanie Świata”. W działania aktywnie włączyli się nasi pracownicy, którzy na co dzień pilnują ładu i porządku w naszym mieście. Strażnicy porządkowali newralgiczne punkty zlokalizowane na terenie naszego miasta z zalegających odpadów. W ramach akcji funkcjonariusze uprzątnęli m.in. teren przy ul. Pszczyńskiej i ul. Floriańskiej.

 

Piąte miejsce - "Droga kawa"

audi16.02.2017 r. uwagę funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Gliwicach przykuł niefrasobliwie zaparkowany na ulicy Pszczyńskiej pojazd. Samochód całkowicie zablokował chodnik, przez co piesi byli zmuszeni do schodzenia na jezdnię, narażając się tym na niebezpieczeństwo potrącenia. W czasie gdy nasi pracownicy przeprowadzali czynności służbowe, do pojazdu wróciła sprawczyni wykroczenia. Jak się okazało, trzydziestoletnia kierująca feralnie zaparkowanym Audi, tarasowała chodnik, gdyż kupowała kawę w pobliskim barze. Podczas czynności legitymowania wyszło na jaw, że zainteresowana nie ma przy sobie prawa jazdy, a obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu jest nieaktualne. Strażnicy wezwali na miejsce patrol Policji, który przejął dalsze prowadzenie sprawy i ostatecznie ustalił, że kobieta nie posiada ważnych uprawnień do kierowania samochodami osobowymi, gdyż nie przeszła wymaganych badań lekarskich. Wszystko wskazuje na to, iż będzie to najdroższa kawa w życiu beztroskiej kierującej.