Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 eko

Podczas dzisiejszego spotkania w Szkole Podstawowej nr 2 nasi funkcjonariusze przeprowadzili prelekcje, podczas których przypomnieli uczniom o konieczności segregacji odpadów, zasadach postępowania z odpadami nietypowi i niebezpiecznymi oraz zakazie spalania nieczystości.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzieli się o otwartym przy ulicy Rybnickiej Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Straż Miejska w Gliwicach apeluje do wszystkich - przestrzegajmy zasad ochrony środowiska. Czysty świat jest nie tylko piękniejszy, ale i zdrowszy!