Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 my1

Poszukujemy osoby energicznej, odpowiedzialnej i zaangażowanej, która potrafi czerpać radość z pracy z drugim człowiekiem. Jeśli Twoim powołaniem jest praca z dziećmi i młodzieżą, lubisz udzielać się publicznie, a przy tym masz poczucie prawa. Czekamy na Ciebie! Oferujemy pracę, która rozwija możliwości i daje poczucie bezpieczeństwa.

Funkcjonariuszem Straży Miejskiej może zostać osoba, która jest obywatelem Polski, ma ukończone 21 lat i nieposzlakowaną opinię. Korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym.

Wszystkich chętnych zainteresowanych pracą w naszej formacji zapraszamy do składania dokumentów do jednostki Straży Miejskiej w Gliwicach ul. B. Śmiałego 2a, 44 - 121 Gliwice do 11 maja 2018 r. do godziny 12:00.

Informację dotyczące naboru oraz przebieg rekrutacji do naszej jednostki znajdują się na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,652