Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 kable

Nasi funkcjonariusze dbając o jakość powietrza - kontrolują paleniska przydomowe, sprawdzając czym nasi mieszkańcy opalają swoje domostwa. W trakcie wykonywania swoich obowiązków przy ulicy Lipowej strażnikom udaremniono przeprowadzenie powyższej kontroli. Mieszkaniec nie wyraził zgody na wpuszczenie funkcjonariuszy do domu i wykonanie czynności służbowych. Na miejsce został wezwany patrol Policji, któremu przekazano prowadzenie dalszych czynności.

Przypominamy:

art. 225 Kodeksu karnego

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.