Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Już od następnego tygodnia można składać wnioski do budżetu obywatelskiego. Warto zaproponować przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować na osiedlach w 2019 roku! Nabór wniosków na zadania jednoroczne ruszy 15 stycznia i potrwa do 26 stycznia.

Zainteresowanym podpowiadamy, o czym pamiętać przy składaniu dokumentów:

  • CHCESZ ZAINICJOWAĆ ZMIANĘ NA SWOIM OSIEDLU?

W pierwszej kolejności sprawdź na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI, jaka kwota została przeznaczona na realizację zadań w 2019 roku w Twojej dzielnicy. To bardzo ważne! Aby Twój pomysł został dopuszczony do etapu głosowania, musi zmieścić się w limicie finansowania dla osiedla, a realizacja wniosku musi być możliwa w ciągu jednego roku. Przypominamy, że decyzją prezydenta miasta pomiędzy 21 osiedli zostanie rozdysponowana kwota 6 mln zł.

  • UPEWNIJ SIĘ, ŻE MOŻESZ ZOSTAĆ WNIOSKODAWCĄ

Wnioski mogą składać gliwiczanie, których pomysły zyskały aprobatę co najmniej 15 osób, a także (już bez list poparcia) radni Rady Miasta Gliwice, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, Rady Osiedli, Młodzieżowa Rada Miasta oraz – po raz pierwszy! – organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach. Uwaga! Zarówno osoby składające wnioski, jak i popierające je, muszą w 2018 roku ukończyć 16. rok życia. Każdy wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.

  • WYPEŁNIAJ WŁAŚCIWE DOKUMENTY!

Formularz wniosku do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie www.gliwice.eu w dolnej zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. Formularz w wersji papierowej można natomiast otrzymać w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (w godzinach urzędowania: pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

  • DOPILNUJ, BY DOKUMENTY BYŁY KOMPLETNE

Wypełnij we wniosku wszystkie wymagane pola, a na formularzu listy poparcia zbierz (gdy to niezbędne) co najmniej 15 podpisów od osób, które uważają, że Twój pomysł jest ciekawy. We wniosku podaj również swój numer telefonu i/lub e-mail, gdyby osoby odpowiedzialne za weryfikację chciały się z Tobą skontaktować.

Podpisz wniosek. Masz też możliwość wyrażenia zgody na przekazanie swoich danych Radzie Osiedla lub publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej, ale zgoda na publikację takich danych ma charakter dobrowolny.

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu skrzynki e-mailowej. Jeśli wniosek dotyczy terenu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, pamiętaj o dostarczeniu oświadczenia uwzględnionego w formularzu wraz z kopią dokumentu potwierdzającego uprawnienie osób podpisujących oświadczenie do reprezentacji.

  • NIE POMYL DANYCH TWOJEGO OSIEDLA!

Wskazując dzielnicę, w której ma być realizowane Twoje zadanie, skorzystaj z interaktywnej mapy Rad Osiedli, dostępnej na stronie www.gliwice.eu w dolnej zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. Wybierając konkretne osiedle, dotrzesz do szczegółowych informacji, w tym spisu ulic.

  • BĄDŹ PRECYZYJNY!

Jeden wniosek powinien dotyczyć jednego – spójnego merytorycznie – zadania. We wnioskach dotyczących zagospodarowania konkretnego terenu mogą być ujęte nie tylko grunty miasta, ale też tereny spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przypominamy, że szczegółowe instrukcje, jak uzyskać informację o właścicielu interesującej nas nieruchomości oraz jak sprawdzić, co na danym terenie może być zbudowane, można znaleźć w broszurach zamieszczonych na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

  • OSZACUJ WSTĘPNIE WARTOŚĆ

By mieć pewność, że Twoja propozycja ma szanse na realizację, skorzystaj z szacunkowych kosztów dotyczących zadań z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego (dokumenty „Przykładowe koszty zadań” na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI). Możesz też przeanalizować wydatki miasta wykazane w budżecie Miasta Gliwice na dany rok kalendarzowy lub wysłać zapytanie cenowe do firmy, która zajmuje się realizacją podobnego przedsięwzięcia.

  • NIE ZAPOMNIJ O UZASADNIENIU

W kilku zdaniach opisz swoją propozycję, jej znaczenie dla Twojego osiedla lub lokalnej społeczności. Pamiętaj, że pozytywna zmiana wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców to istota dobrego pomysłu. Dla niej z łatwością znajdziesz poparcie.

  • ZŁÓŻ WNIOSEK DO URZĘDU

Wypełniony formularz złóż w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (osobiście lub listownie, z dopiskiem na kopercie BUDŻET OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP. Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK.

Więcej informacji, w tym szczegółowy opis całej procedury wraz z harmonogramem działań, można znaleźć na www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.