Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. CKZiU

Wkrótce główny budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach zostanie zmodernizowany. Planowana przebudowa ma związek z realizacją projektu, którego celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Projekt zatytułowany „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków własnych Miasta Gliwice (1 963 994,86 zł), Unii Europejskiej (1 772 666,47 zł) i budżetu państwa (208 548,99 zł). Udział w nim zapewni placówce tytuł szkoły bez barier, dzięki czemu po zakończeniu prac remontowych będzie w pełni dostosowana do zawodowego kształcenia osób niepełnosprawnych.

Modernizacja obejmie przebudowę pomieszczeń dydaktycznych i warsztatowych, przebudowę placu wejściowego od strony boiska, a także rozbudowę budynku głównego. Przewidziano zakup wyposażenia dla dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych. Obecnie trwa weryfikacja ofert dwóch wykonawców, którzy przystąpili do ogłoszonego przez miasto przetargu. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na koniec 2019 roku.

Realizacja wspomnianego projektu na rzecz osób niepełnosprawnych, znakomicie wpisuje się w pozostałe działania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach. Szkoła od lat tworzy środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym. Uczestniczą one m.in w zajęciach rewalidacyjnych, prelekcjach z zakresu profilaktyki prozdrowotnej czy Gliwickich Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. - Umożliwiamy także osobom niepełnosprawnym włączenie się w organizację akcji mających na celu zmianę społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej. Dwa lata temu zorganizowaliśmy Salon Edukacyjny pod hasłem „(Nie)pełnosprawni – razem czy osobno?”. Wśród zaproszonych gości znalazły się samorządy zaprzyjaźnionych szkół wraz z opiekunami - w sumie 200 osób. Impreza pokazała jak ważne jest przełamywanie barier społecznych i otwarcie na drugiego człowieka – mówi Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1 w Gliwicach.