Rodzinny Piknik Seniora (Fot. Z. Daniec)

Gliwiccy seniorzy od lat korzystają z bogatej oferty zajęć, projektów i przywilejów. W ramach popularnego miejskiego programu mogą liczyć na atrakcyjne zniżki, a dzięki dofinansowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płacić mniej za śmieci. A to jeszcze nie wszystko! Już wkrótce w Gliwicach powstanie Rada Seniorów - organ, który będzie wspierał i inicjował działania na ich rzecz.

Karta Seniora od 65+

Program „Gliwicki Senior”, który wszedł w życie w 2014 r. cieszy się sporym powodzeniem. Do marca 2018 roku wydano 5372 kart, dzięki którym starsi mieszkańcy Gliwic mają prawo do zniżek w miejskich obiektach sportowych, instytucjach kultury oraz u przedsiębiorców, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie, m.in. w prywatnych placówkach medycznych, ośrodkach wypoczynkowych lub w sklepach.

Gliwickich seniorów z pewnością ucieszy fakt, że na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę obniżającą wiek uprawniający do uczestnictwa w programie. Od teraz, podobnie jak w sąsiednim Zabrzu czy Opolu, założyć Kartę Seniora i korzystać z zniżek oferowanych przez partnerów programu mogą osoby, które ukończyły 65 rok życia.

Szczegółowe informacje na temat programu Gliwicki Senior, listę partnerów oraz wniosek o wydanie karty seniora, można znaleźć na stronie gliwice.eu w zakładce Gliwicki Senior 65+ i 75+.

Kartę seniora można otrzymać po okazaniu dowodu osobistego „od ręki” w Biurze Obsługi Interesantów (parter), po wypełnieniu wniosku dostępnego na stanowisku lub na stronie internetowej.

Mniej za śmieci
Karta to nie jedyne udogodnienie pozwalające seniorom w Gliwicach płacić mniej. Z myślą o osobach starszych, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem finansowym, prezydent Gliwic wprowadził zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych. Wniosek i warunki przyznania dofinansowania są dostępne TUTAJ.

Rada Seniorów
W Gliwicach już wkrótce powstanie organ doradczy, konsultacyjny i inicjatywny reprezentujący środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów.

Rady Seniorów działają m.in. w Katowicach, Bytomiu, Częstochowie, Sosnowcu, Chorzowie czy Siemianowicach Śląskich i funkcjonują w ramach ustawy o samorządzie gminnym. Mają za zadanie wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniują projekty uchwał, inicjują przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacniają ich aktywność obywatelską i pozycję w społeczeństwie.

W gliwickiej Radzie zasiądzie piętnaście osób, w tym jedenastu przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, dwóch członków wskazanych przez Prezydenta Miasta oraz dwóch wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta. Co ważne, członkiem rady może zostać każdy bez względu na wiek. Ci, którzy nie zostaną zgłoszeni, mogą zgłosić się osobiście, uzyskując poparcie co najmniej 30 osób powyżej 65 roku życia, będących mieszkańcami Gliwic. Kadencja Rady potrwa dwa lata, będzie ona obradowała nie rzadziej niż raz na kwartał. Zasady działania rady określa statut, a także ustalony przez członków regulamin pracy.

Nabór na członków Rady Seniorów ogłoszony zostanie w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie uchwały. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.