Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. UM Gliwice

Jak w Polsce przebiega współpraca organów samorządu terytorialnego z młodzieżą i samorządem szkolnym? Aby się tego dowiedzieć przyjechali do naszego miasta goście aż z Dniepra.

W skład delegacji, która w zeszłym tygodniu odwiedziła Gliwice weszło 6 najaktywniejszych uczniów oraz nauczyciele z trzech jednostek oświatowych: Koledż Technologii i Dizajnu z Dniepra, Państwowy Koledż Technologii Budowlano-Montażowych i Architektury z Dniepra, Przydnieprowskie Technikum Energetyczno-Budowlane.

O edukacji na poziomie samorządu lokalnego, zmianach w reformie i efektywnym zarządzaniu opowiedział gościom Mariusz Kucharz naczelnik Wydziału Edukacji. Jego wystąpienie poprzedziła krótka prezentacja o Gliwicach.

W programie wizyty znalazło się Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się z nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinie kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności, a także Górnośląskie Centrum Edukacyjne, w którym przyglądali się innowacyjnym rozwiązaniom dla szkolnictwa na poziomie szkoły branżowej i technikum.

- Uczniom podobała się możliwość aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i otwartości nauczycieli. Docenili urządzone pracownie i współpracę z partnerami prywatnymi. – mówi Anna Kolasińska, współorganizator programu

Grupa z Ukrainy zwiedziła również najpiękniejsze gliwickie zakątki, w tym Radiostację, Palmiarnię i park sensoryczny.