Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

31 stycznia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbyła się wystawa prac dotyczących propozycji zagospodarowania terenu dla Mariny Gliwice. Autorami byli studenci pierwszego roku studiów II stopnia Wydziału Architektury.

Z inicjatywy wykładowców we współpracy z Mariną Gliwice powstały śmiałe koncepcje utworzenia w mieście nowej przestrzeni rekreacyjnej przy Kanale Gliwickim. Przyznano nagrody dla autorów najlepszych prac w dwóch kategoriach projektowych.

Lista nagrodzonych

RAr-1 – Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna – moduł B

  • Nagroda: Martyna Filip, Paulina Kurowska, Kamila Haja; prowadzący dr hab. Michał Stangel.
  • 1. wyróżnienie: Eliza Chrapusta, Magdalena Wałek, Natalia Sikora, Joanna Woś; prow. dr hab. Barbara Stankiewicz
  • 2. wyróżnienie: Katarzyna Mercik, Urszula Stolarska; prow. mgr. Andrzej Kos

RAr-2 – Projektowanie Architektoniczne, Architektura Wielofunkcyjnych Zespołów Użyteczności Publicznej

  • Nagroda: Elżbieta Janerka, prow. dr hab. inż. arch. Beata Pałubicka Majerska
  • 1. wyróżnienie: Magdalena Wałek i Natalia Sikora, prow. dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska
  • 2. wyróżnienie: Marcin Kryjak, prow. dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja

Publiczna prezentacja koncepcji odbędzie się podczas 6. urodzin Mariny Gliwice 28 kwietnia 2018 roku w obecnej lokalizacji przystani (ul. Portowa).