Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. UM w Gliwicach

Rozstrzygnięto dwunastą edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską, dotyczącą naszego miasta. Prezydent Gliwic przyznał trzy pierwsze nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Nagrody rzeczowe otrzymają również autorzy prac, które znalazły się w ścisłym finale.

Tegoroczna, XII edycja konkursu okazała się rekordowa, ponieważ zgłoszono do niej aż 24 prace, obronione w latach 2014–2017. Wszystkie spełniły wymogi regulaminowe. Prace konkursowe oceniała 5-osobowa komisja pod przewodnictwem Pawła Staszela, naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach. Politechnikę Śląską reprezentował dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, a gliwicką Radę Miasta Krystyna Sowa, przewodnicząca Komisji Edukacji.

Spośród wszystkich zgłoszonych prac wyróżniono 14, a autorom najlepszych pięciu przyznano nagrody pieniężne o łącznej wartości 15 tys. zł. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta nagrody główne otrzymają:

  • Adriana Baryżewska, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, za pracę magisterską „Koncepcja Systemu Terenów Zieleni Miejskiej Centralnej Części Gliwic,
  • Krzysztof Słota, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, za pracę magisterską „Rewitalizacja Starej fabryki Drutu w Gliwicach – projekt koncepcyjny Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej”,
  • Jakub Wizor, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, za pracę inżynierską „Gliwicka Dolina Krzemowa”,
  • dr Czesław Fiołek za rozprawę doktorską „Herb Gliwic. Heraldyczny identyfikator miasta. Nośniki i pola eksploatacji”, obronioną na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
  • Justyna Borecka, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, za pracę licencjacką „Atrakcyjność zamieszkania w mieście poprzemysłowym na przykładzie miasta Gliwice” .

W opinii jury autorzy prac wykazali się nie tylko wszechstronną wiedzą i starannością w ujęciu tematów, ale również nieszablonowym myśleniem. Doceniono również wizjonerskie podejście do kwestii architektonicznych i możliwość rewitalizacji obiektów i terenów w Gliwicach.

Zachęcamy wszystkich studentów, aby planując temat pracy licencjackiej, magisterskiej czy też doktorskiej uwzględnili w niej tematykę dotyczącą Gliwic. Następna edycja konkursu zostanie ogłoszona już na początku 2018 roku. Udział w konkursie to nie tylko wspaniałe doświadczenie i prestiż, ale również możliwość otrzymania satysfakcjonującej nagrody finansowej.