Fot. materiały ZSOS nr 7

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 powstał wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Centrum wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością działa tam od 1 stycznia.

W powołanym przez Prezydenta Miasta ośrodku realną pomoc mogą otrzymać rodziny z dziećmi, które nie chodzą jeszcze do szkoły. Wśród jego podstawowych zadań jest udzielanie informacji dotyczących m.in. problemów rozwojowych dziecka czy specjalistów działających na obszarze całego powiatu, organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju i wskazywanie właściwych dla dziecka oraz jego rodziny form specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 231-42-01.

Ośrodek funkcjonuje na terenie szkoły w ramach rządowego programu kompleksowego „Za Życiem”, który służy m.in. integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparciu ich rodzin.

Działalność placówki jest realizowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.