Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. M. Baranowski

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza mieszkańców Gliwic na otwartą debatę z cyklu „Tu Metropolia”, poświęconą tematyce metropolitalnej.

W spotkaniu w Gliwicach wezmą udział: Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, Grzegorz Kwitek, członek Zarządu G-ZM, prof. Andrzej Karbownik, były rektor Politechniki Śląskiej.

- Wiele lat zabiegaliśmy o utworzenie związku metropolitalnego. Dziś, kiedy metropolia stała się rzeczywistością, przyszedł czas na jeszcze cięższą wspólną pracę. Do najważniejszych zadań należy przeorganizowanie i ujednolicenie transportu publicznego i od tego właśnie zaczęliśmy. Jednak GZM to wiele innych szans, choćby na lepsze zarządzanie planowaniem przestrzennym, szpitalnictwem czy kulturą. Zapraszam mieszkańców Gliwic do debaty o metropolii i jej przyszłości – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

W czasie debaty gliwickiej mowa będzie m.in. o komunikacji w Gliwicach w kontekście specyfiki tego miasta; czy jako jedno z wiodących miast Metropolii Gliwice skłonne są uznać prymat Katowic, czy raczej rywalizować z nimi; o tym, że na pewno są już liderem w dziedzinie innowacyjności i nowych technologii, a także o tym, jakie korzyści dostrzegają w przynależności do G-ZM, a jakie wiążą z tym obawy.

Spotkanie w Gliwicach odbędzie się 28 lutego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, sala 146, I piętro, wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – początek o godz. 16.30.

Debaty odbywają są co dwa tygodnie w miastach i gminach tworzących Metropolię. Podczas spotkań poruszane są ważne kwestie metropolitalne - transport publiczny, rozwój gospodarczy i społeczny, kształtowanie przestrzeni, promocja całego obszaru Metropolii, a także zagadnienia związane ze specyfiką miast i gmin, w których odbywają się spotkania. Tematy te omawiane są przez członków Zarządu G-ZM, przedstawicieli władz miast i gmin członkowskich oraz zaproszonych gości, ekspertów, społeczników i dziennikarzy. Spotkania, ze względu na swój otwarty charakter, są także okazją do zabrania głosu przez mieszkańców.

Cały cykl prowadzi, doświadczony w tematyce metropolitalnej, dziennikarz „Dziennika Zachodniego” – red. Marcin Zasada. Miejsca i terminy kolejnych spotkań znajdziecie na www.facebook.com/metropoliagzm, tam też transmitowana jest każda z debat. Patronem medialnym spotkań „Tu Metropolia” jest „Dziennik Zachodni”.