Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. M.Tarnowska/UM Gliwice

Łączy ich wiele. Wszyscy są pełni zapału i zaangażowani w działalność na rzecz swoich małych ojczyzn. 5 kwietnia Młodzieżowi Radni z całego kraju spotkali się w Gliwicach, by wspólnie obradować podczas Międzywojewódzkiej Konferencji Młodzieżowych Rad.

Międzywojewódzka Konferencja Młodzieżowych Radnych odbyła się w II LO im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach, placówce, która w tym roku obchodzi 70-lecie swojego istnienia.

W spotkaniu uczestniczyli młodzi radni z różnych stron Polski, m.in. z Bielska-Białej, Myszkowa, Zawiercia, Katowic czy Jastrzębia Zdroju, a także zaproszeni goście, m.in. Wojciech Zając, zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektor gabinetu marszałka Wojciecha Saługi.

Podczas konferencji radni wymieniali się doświadczeniami, prezentowali swoje działania i planowali przyszłe inicjatywy. Jednym z punktów programu było omówienie przez Młodzieżową Radę Miasta Gliwice autorskiego programu DeSMOGito.

Organizatorem wydarzenia była Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice oraz II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego.