Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

201 – ta liczba robi wrażenie! Dokładnie tyle pozycji zawiera lista osiedlowych przedsięwzięć zakwalifikowanych do głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Gliwicki Budżet Obywatelski wchodzi w kolejny etap. Zakończyło się dokładne sprawdzanie wszystkich propozycji zgłoszonych przez mieszkańców, w tym gliwickich radnych oraz organizacje pozarządowe, które w tym roku – zgodnie z oczekiwaniami gliwiczan – mogły także zgłaszać swoje pomysły. Dziękujemy Państwu za aktywność!

Lista 201 zadań zakwalifikowanych do głosowania została opublikowana na www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. Znalazły się na niej propozycje z wszystkich gliwickich osiedli. Są to różnorodne przedsięwzięcia, które mogą pozytywnie wpływać na jakość życia w miejskich dzielnicach, głównie zajęcia aktywizujące (sportowe, artystyczne, edukacyjne) i zadania inwestycyjne (np. budowy placów zabaw i siłowni „pod chmurką”, remonty chodników, montaże dodatkowych ławek z oparciami, wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem lamp solarno-wiatrowych, znakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi zasilanymi energią słoneczną, rekultywacje skwerów, odbudowy osiedlowych boisk).

W tej samej zakładce internetowej znajduje się „Lista wniosków złożonych w tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego”, na której zamieszczono wyniki weryfikacji wszystkich 394 zgłoszonych w tym roku propozycji wraz uzasadnieniami. Ostateczną listę inicjatyw skierowanych do czerwcowego głosowania w ramach GBO 2019 powinniśmy poznać do 28 maja, po zakończeniu procedury odwoławczej.

W tym roku głosowanie odbędzie się między 4 a 25 czerwca. W jaki sposób będzie można głosować? – warto już teraz sprawdzić w prezentacji „Krok po kroku… Głosowanie mieszkańców – Procedura na 2018 rok”, zamieszczonej na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI w sekcji Przydatne narzedzia.

Harmonogram realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.

  • 20 kwietnia – ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania oraz wyników weryfikacji wszystkich złożonych wniosków;
  • do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków (według zasad określonych w § 25 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5537/17);
  • 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
  • do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
  • 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
  • 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
  • 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania;
  • 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania;
  • IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 r. i ustalenie założeń na rok kolejny.