W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej można oglądać Gliwice z całkiem innej perspektywy. W aplikacji udostępnionej w Geoportalach MSIP połączono standardowe zdjęcia lotnicze ze zdjęciami ukośnymi, wykonanymi pod kątem 45 stopni. Pozwala to na oglądanie jednego miejsca z czterech kierunków geograficznych oraz z góry.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Jak z niej korzystać? Po wejściu na stronę msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportale należy wybrać odnośnik „zdjęcia ukośne”. Na ekranie pojawi się widok miasta. W lewym górnym rogu znajduje się wyszukiwarka ulic i obiektów. Można w nią wpisać dowolną lokalizację. Po kliknięciu aplikacja „przenosi” nas w wybrane miejsce.

Dzięki zdjęciom ukośnym zobaczymy np. elewacje budynków, których nie widać w ortofotomapie pionowej. Ale nie tylko. Aplikacja mierzy odległości między obiektami, a także ich wysokość. Służą temu znajdujące się u góry ekranu ikony z linijką. Wystarczy kliknąć w jedną z dwóch ikon, a po pojawieniu się krzyżyka, wybrać punkt na mapie. Po kliknięciu pojawi się czerwona lub niebieska linia, która wskaże wyliczoną wartość.

Dodatkową atrakcją map jest tzw. „suwak czasu”, umożliwiający porównanie ortofotomap zrealizowanych w różnych okresach. Za pomocą tej funkcjonalności możemy zobaczyć jak zmieniło się miasto na przełomie kilku lat. Po lewej stronie ekranu widoczne są zdjęcia z 2013 roku, po prawej natomiast aktualny obraz z roku 2017.

Zdjęcia do mapy zostały zrealizowane w marcu 2017 roku w ramach projektu unijnego: "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach".

Ukośne zdjęcia gliwickiej starówki i jej najbliższych okolic obejmują swoim zasięgiem około 4,5 km².