Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Marka Śląskie

Fimałowa gala 8 edycji konkursu Marka-Śląskie 2017 r. Fot. materiały UM Gliwice

Przed nami 9 edycja konkursu „Marka-Śląskie”, który honoruje osoby i instytucje kreujące dobry wizerunek Śląska, cieszące się uznaniem i będące ambasadorami województwa w Polsce i na świecie.

Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach ma promować województwo śląskie, koncentrując się na jego atutach przemysłowo-gospodarczych oraz na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych i sportowych.

W konkursie może zostać uhonorowana każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu – tłumacza organizatorzy konkursu.

Nagrody przyznawane są w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe regionu, społeczna odpowiedzialność biznesu, media i osobowość roku.

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” do 30 czerwca mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji, a także sami kandydaci.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej RIPH w Gliwicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. (mf/UMWŚ)