medal

Fot. www.emt-systems.pl

EMT-Systems została wyróżniona Medalem Europejskim przez Business Centre Club. Wyróżnienie firma otrzymała za szkolenia z Robotów Przemysłowych.

Medal Europejski przyznawany jest przez Business Centre Club przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP. Celem projektu jest wyróżnienie oraz promocja firm działających na terenie Polski, których wyroby i usługi odpowiadają standardom europejskim.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.emt-systems.pl/aktualnosci-rok-2018.html#13109
(mf)