Członkowie Klubu Seniora w Chudowie wzięli udział w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym w ramach projektu "Pewnym krokiem do celu 50+". To kolejne spotkanie z udziałem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Policjanci gliwickiej drogówki oraz prewencji wspólnie przeprowadzili prelekcję dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drogach. Na potrzeby szkolenia przygotowali materiały wideo, na których zaprezentowali konsekwencje jakie mogą rodzić nieprawidłowe zachowania na przejściach. Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego – st. sierż. Szymon Kołodziej zwrócił uwagę, że osoby starsze w Gliwicach stanowią największą grupę ryzyka w zakresie prawdopodobieństwa potrącenia. Policjant podkreślił, że w katalogu najbardziej uciążliwych społecznie wykroczeń występuje nieprawidłowe parkowanie w rejonie przejść dla pieszych, jak również jazda wzdłuż po przejściach dla pieszych, które często służą jako droga „na skróty” dla kierujących pojazdami.

Starszy sierżant Mateusz Piórkowski z Zespołu ds. i Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji przestrzegł przed oszustami, którzy działają w coraz bardziej wyrafinowany sposób. Wyjaśnił seniorom zasady działania oszustów, wskazał jak bronić się przed tego typu zagrożeniami. W trakcie spotkania omówił także zasady działania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz zachęcił do lepszego poznania swojego dzielnicowego.

Rzecznik Praw Konsumenta - pani Edyta Wietschorke-Gołąb, opowiedziała między innym o niebezpieczeństwie zawierania umów po zawyżonych cenach w stosunku do rynkowych, podstawowych metodach oszustwa w zakresie sprzedaży gazu, energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, a także o sposobach skutecznego odstąpienia od zawartej umowy.

Warsztaty organizowane są przez policję dla seniorów w wieku 50+. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy koordynatorów klubów seniora o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.

O krajowej mapie zagrożeń możesz przeczytać tutaj.