Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. Freepik

Jeszcze tylko do niedzieli potrwa rekrutacja na Politechnikę Śląską w ramach pierwszego naboru na studia.

W tym roku kandydaci na Politechnikę Śląską mają do wyboru ponad 50 kierunków studiów na 15 wydziałach. Poza kierunkami technicznymi na tegorocznych maturzystów czekają m.in. kierunki takie jak pedagogika, socjologia, administracja czy filologia na trzech specjalnościach: angielskiej, hiszpańskiej i niemieckiej.

Nowością w tegorocznej ofercie edukacyjnej są cztery kierunki studiów: budownictwo podziemne na Wydziale Budownictwa, fizyka techniczna w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym, gospodarka obiegu zamkniętego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także gospodarka surowcami mineralnymi na Wydziale Górnictwa i Geologii.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez stronę www.rekrutacja.polsl.pl, która zyskała zupełnie nowe oblicze i nowe funkcjonalności, takie jak kalkulator do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego czy wyszukiwarka kierunków studiów.

Rejestracja w ramach pierwszego naboru kończy się już w najbliższą niedzielę, 8 lipca. Kolejny nabór rozpocznie się 23 lipca.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rekrutacja.polsl.pl