Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. Z.Daniec/archiwum UM

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki majowych matur. W Gliwicach pozytywny rezultat udało się uzyskać 1118 maturzystom, co daje miastu jedną z najwyższych zdawalności w całym województwie śląskim.

Na ten moment czekali wszyscy maturzyści. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów dojrzałości. Absolwenci gliwickich szkół mogą być z siebie dumni! Z 1357 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, zdało go aż 82,39 %.

W Gliwicach do egzaminu dojrzałości przystąpiło 835 absolwentów liceów i 522 osoby, które ukończyły technikum. Świadectwo dojrzałości uzyskało 713 licealistów (85, 39 %) i 405 absolwentów techników (77,59 %).

Który przedmiot poszedł młodym gliwiczanom najlepiej? Język polski! Maturę z tego przedmiotu na podstawowym poziomie zdało 97,94 % uczniów, z matematyki - 86,59 %, z angielskim poradziło sobie 96,48 % osób.

Gliwiccy abiturienci ze zdawalnością na poziomie 82,39 %, dobrze wypadają na tle średniej wojewódzkiej, która w tym roku wynosi 79,06 %.

Wyniki tegorocznych matur można znaleźć na stronie http://oke.jaworzno.pl/wyniki/matura/2018_matura_powiaty_gminy.pdf