Zakażenie rany stanowi jedno z najbardziej groźnych powikłań w przypadku zranień czy skaleczeń, ponieważ może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a czasami nawet do śmierci. Dlatego bardzo ważne jest aby od razu po zdarzeniu, kiedy doszło na przykład ukłucia igła, przecięcia nożem albo zranienia gwoździem, podjąć odpowiednie działania, mające na celu zabezpieczenie rany przed zakażeniem. Tym bardziej, iż do skaleczenia czy zranienia może dojść w każdej chwili w różnych okolicznościach. Pamiętajmy, jeżeli się zraniliśmy brudnym narzędziem, powstaje podwójne niebezpieczeństwo, iż zabrudzeniu uległo również miejsce zranienia, czyli sama rana. Wiąże się to przede wszystkim z ryzykiem zarażenia wszelkiego rodzaju groźnymi chorobami, w tym oczywiście tężcem.

Jeżeli chodzi o rany, które najbardziej podatne są na zakażenia, zaliczamy do nich: rany posiadające brzegi poszarpane oraz rany tłuczone. Szarpane rany stanowią najbardziej niebezpieczne rany pod względem ryzyka zakażenia, a przyczyną tego jest olbrzymia ilość martwiczych tkanek. Należy je dokładnie oczyścić i zdezynfekować, żeby zredukować ryzyko zakażenia. Ponadto, na podatność do zakażeń mocno wpływają następujące czynniki: niedożywienie, cukrzyca, słaby system odpornościowy, zażywanie niektórych leków. Pamiętajmy, iż już w momencie powstania rany może ona być zakażona, dlatego warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy przy zranieniach.

 

Po czym rozpoznać zakażenie rany?

Objawy zakażenia ran różnią się w zależności od rodzaju zakażenia, do którego doszło. Jak wygląda zakażenie rany? Ogólnie zakażenie ran można zidentyfikować po następujących objawach: przy dotyku towarzyszy mocny ból, pieczenie, zaczerwienienie i obrzęk, uczucie, iż rana pulsuje, towarzyszy wzmożone ucieplenie w miejscu rany, dochodzi do wydzielenia ropnej wydzieliny.

Ponadto, węzły chłonne w miejscach rany mogą się powiększać. W przypadku, gdy mamy do czynienia z zakażeniem uogólnionym, powstają takie ogólne objawy, jak gorączka czy upadek sił. Jeżeli chodzi o symptomy szczególnie niepokojące, sygnalizujące głębokie i poważne zakażenie tkanek, nich należą do nich: krwawienie podskórne, odwarstwienie fragmentów skóry, pojawia się gaz w tkankach oraz dochodzi do zniesienia czucia skórnego. Ze tego powodu, iż zazwyczaj powyższe objawy dają o sobie znać już na późniejszych fazach zakażenia, niezbędna jest niezwłoczna konsultacja chirurgiczna.

Rodzaje zakażenia ran

Wyróżniamy kilka rodzajów zakażenia ran: ropienie rany, róża przyranna, tężec, zgorzel gazowa oraz wścieklizna. Ten pierwszy rodzaj, czyli ropienie rany, z reguły nie sygnalizuje nic groźnego, niemniej jednak prowadzi do powstania brzydkiej blizny, stwarzając również przy tym ryzyko zakażenia uogólnionego i sepsy. Problemy stwarza zakażenie bakteriami, wykazujące oporność na antybiotyki. W przypadku ropienia rany, stosowana jest przede wszystkim antybiotykoterapia ogólna, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach, konieczny jest drenaż ropy albo nawet chirurgiczna metoda opracowania rany.

Róża przyranna to kolejny rodzaj zakażenia zranienia. Stanowi ona ostry stan zapalny zarówno skóry, jak i tkanki podskórnej. Szczególnie podatne ta ten rodzaj zakażenia są osoby starsze, dzieci, jak również osoby z niedoborami immunologicznymi. Róża przyranna skutkuje powstaniem charakterystycznych zaczerwienień w okolicy rany i obrzękiem. Dochodzi również do gorączki. Główna metoda leczenia w tym przypadku to terapia antybiotykami.

Kolejny rodzaj zakażenia ran stanowi tężec. Jest to o tyle poważna i niebezpieczna choroba, że dość często prowadzi do śmierci, dlatego już po wystąpieniu podstawowych objawów, należy zadbać o szybkie i skuteczne leczenie. Podstawowe objawy sygnalizujące tężec to drętwienie i mrowienie w okolicy żuchwy, szczękościsk, a po pewnym czasie również skurcze pozostałych mięśni. W walce z tężcem stosuje się szczepionkę.

Zgorzel gazowa jako kolejny rodzaj zakażenia, występuje bardzo rzadko, niemniej jednak jest bardzo groźna, ponieważ może prowadzić do śmierci. Zgorzel jest z reguły spowodowana przez beztlenowe bakterie gnilne, a do zakażenia dochodzi na skutek kontaktu rany na przykład z ziemią. Bakterie po przedostaniu się do rany powodują gnilny rozpad tkanek, podczas którego dochodzi do powstania gazu.

Ostatni rodzaj zakażenia ran to wścieklizna. Jest ona najbardziej groźnym powikłaniem wśród ran kąsanych. Ten rodzaj zakażenia może stanowić skutek nawet małego zranienia przez chore zwierzę. Główne objawy to ślinotok, wodowstręt i światłowstręt. Pamiętajmy, iż w każdym przypadku gdy doszło do ugryzienia należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ nie każde zwierzę mogło być podane szczepieniu.