palone

Wczoraj dyżurny naszej jednostki otrzymał zgłoszenie, że przy posesji zlokalizowanej na ul. Ligockiej wypalane są odpady zielone. Udaliśmy się pod wskazany adres, z którego wydobywały się duże kłęby gęstego dymu. Na miejscu zastano sprawcę wykroczenia, wobec którego wyciągnięto konsekwencje w związku z naruszeniem artykułu 191 Ustawy o odpadach. Osoba ta również została poinformowana, iż na odpady zielone są odpowiednie pojemniki i  worki, w których je umieszczamy. Można również gromadzić odpady roślinne kompostując je pamiętając, aby nie powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich posesji.