Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Wybory samorządowe 2018
21 października odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy w nich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która miała miejsce na początku br., czeka nas kilka nowości. Jedną z wprowadzonych zmian jest dwukadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nowymi przepisami nie ma prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta osoba, która w danej gminie została uprzednio dwukrotnie wybrana na to stanowisko. Przepis ten będzie stosowany od najbliższych wyborów.

Nowelizacja wydłuża kadencję organów samorządu terytorialnego o jeden rok. Od tych wyborów kadencja nie będzie trwała już 4 lata, a 5 lat.

Zmiany dotyczą również zasad kandydowania. Obecnie można równocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ale jedynie w tej samej gminie. Kandydując na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie można jednocześnie kandydować na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa.

Przypomnijmy, że czynne prawo wyborcze (czyli wybierania, oddania głosu) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ma obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze danej gminy, powiatu i województwa.

W Kodeksie wyborczym zawarte są również informacje dotyczące tego, komu nie przysługuje to prawo. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, nie ma prawa wybierania osoba: pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W wyborach do Rady Powiatu Gliwickiego mamy 5 okręgów wyborczych. Okręg nr 1 to miasto Knurów – wyborcy wybiorą tu 8 radnych do Rady Powiatu Gliwickiego. Okręg nr 2 to Miasto Pyskowice – stąd pochodzić będzie 3 radnych. Okręg nr 3 to gmina Gierałtowice i gmina Pilchowice – tu wyłonionych zostanie 5 radnych powiatowych. Okręg nr 4 tworzą gmina Rudziniec i gmina Sośnicowice – tu mieszkańcy wybiorą 4 radnych do Rady Powiatu Gliwickiego, zaś w okręgu nr 5, który obejmuje gminę Toszek i gminę Wielowieś – wyborcy wybiorą 3 radnych powiatowych.

21 października lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Druga tura wyborów przewidziana została na 4 listopada. Listy kandydatów do Rady Powiatu Gliwickiego można znaleźć na stronie www.starostwo.gliwice.pl w zakładce Ogłoszenia.

Zachęcamy do udziału w wyborach, bo to niezbywalne prawo każdego obywatela. O tym, jak istotny jest udział każdego z nas w tym akcie lokalnej demokracji, mogli przekonać się uczestnicy warsztatów „Wybieram świadomie”, odbywających się 22 i 29 września w Knurowie i Pyskowicach.  Wzięli w nich udział m.in. członkowie Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego. Warsztaty prowadzili: Alicja Mainusch – politolog, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego, Daria Szafarczyk – studentka Uniwersytetu Śląskiego działająca w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach oraz Marcin Buhl – student UŚl., radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

- Młodzieży potrzebna jest wiedza, która pozwala świadomie uczestniczyć w życiu społecznym, publicznym – mówi wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, która była pomysłodawcą warsztatów i na co dzień koordynuje działania Forum. – Równie ważne jest to, by młodzi ludzie byli aktywni w swoich lokalnych społecznościach.

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.