Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Nasz klaster z certyfikatem Ministerstwa Energii
Klaster Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii dla inicjatyw klastrowych, nadany przez Ministerstwo Energii. Tym samym znalazł się w niewielkim w Polsce gronie klastrów energii, które posiadają taki certyfikat.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 6 listopada w Ministerstwie Energii. Brali w niej udział starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego zaangażowany w prace Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”. Odebrali oni Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii dla inicjatyw klastrowych z rąk wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego i Andrzeja Kazimierskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej.

-Uroczystość ta była zwieńczeniem prac, jakie prowadziliśmy od wiosny ub. roku, ale też stawia przed naszym klastrem nowe wyzwania – mówi Waldemar Dombek.

Idea powstania powiatowego klastra energii narodziła się, kiedy funkcjonować zaczął Zespół Roboczy ds. Ograniczenia Niskiej Emisji powołany przez starostę gliwickiego w celu likwidacji zabójczego smogu. We wrześniu ub. roku podpisane zostało porozumienie o utworzeniu klastra, do którego przystąpił Powiat Gliwicki, wszystkie jego gminy, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 9 podmiotów gospodarczych i jedno stowarzyszenie.   

Klaster dąży do osiągnięcia zamierzonych celów m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów, w tym energii z odnawialnych źródeł (OZE) oraz realizację projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych niskoemisyjnych źródeł energii. W planach ma wsparcie działań gminnych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) oraz gospodarki niskoemisyjnej (PGN), w których zakłada się m.in. ograniczenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektów, wymianę przestarzałych kotłów węglowych czy intensyfikację budowy OZE.

Celem tych działań jest osiągnięcie do 2020 r. produkcji energii własnej z OZE na poziomie prawie 10 proc. oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 25 proc. Do 2028 r.  planuje się zmniejszenie emisji CO2 do 33 proc., przy równoczesnej redukcji pyłów zawieszonych o blisko 80 proc.

- Otrzymanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii bardzo przybliża nam te zamierzenia – informuje Włodziemierz Gwiżdż. – Będziemy bowiem priorytetowo traktowani przy ubieganiu się o dotacje mające na celu wsparcie inwestycji ograniczających niską emisję. Niektóre programy unijne będą zaś dostępne tylko dla klastrów z ministerialnym certyfikatem. Możemy także liczyć na ulgi przy naliczaniu opłat za przesyłanie energii, pochodzącej z OZE. Zyskać na tym będą przede wszystkim nasi mieszkańcy – po pierwsze oddychając czyściejszym powietrzem, a po drugie korzystając z tańszej energii.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” – dodaje Waldemar Dombek.

Z terenu powiatu gliwickiego Certyfikat Ministerstwa Energii otrzymała także Gmina Gierałtowice, która – poza przystąpieniem do Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” utworzyła także swój własny Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice.  

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.