sienkiewicza

Coraz więcej mieszkańców naszego miasta zwraca uwagę na kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Liczba zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów od początku bieżącego roku to 1388. W wyniku naszych działań unieruchomionych  zostało 310 pojazdów za pomocą urządzenia blokującego koła a 43 pojazdy zostały usunięte na koszt właściciela. Mieszkańcy skarżą się zwłaszcza na pojazdy blokujące wjazdy i  wyjazd do posesji oraz szczególnie utrudniające ruch i  zagrażające jego bezpieczeństwu. W takiej sytuacji pojazd może zostać usunięty na koszt właściciela.

Zgodnie z art. 130a. ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z  drogi między innymi w następujących przypadkach:

-pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

-pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej;

-pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

-nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

-przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.

Natomiast w myśl  art.130 a ust. 8 Prawo o ruchu drogowym:

- pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w  przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu