inwalidzi Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Łupinowicz i Michał Matys- członkowie gliwickiego oddziału ZIW RP, Stella Zaborowska- Nawrath, z-ca Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM Gliwice, Edward Zając, prezes Związku Oddział Gliwice/ Fot. UM Gliwice

Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka w Polsce i jedna z najwcześniej powołanych organizacji grupujących weteranów wojen na świecie. W kwietniu minęło 100 lat od jego powstania. Była to okazja do złożenia gratulacji i podziękowań gliwickim członkom tego szacownego stowarzyszenia.

Związek Inwalidów Wojennych RP powstał z potrzeby niesienia pomocy weteranom, którzy wracali z frontu I wojny światowej. W nowym państwie była to jedna z pierwszych form pomocy społecznej skierowanej do ludzi trwale okaleczonych wojną. Związek wspiera osoby, które podczas działań wojennych i służby wojskowej poniosły rany i kontuzje, a także otacza opieką ich rodziny i środowisko żołnierskie.

Gliwicki Oddział Związku działa od 1945 r., z pięcioletnia przerwą w latach 1950 do 1956 roku kiedy to ówczesne władze zlikwidowały Związek i odebrały prawie cały jego majątek. Reaktywacja Związku i wznowienie działalności statutowej nastąpiło w 1956 roku. W tamtym okresie Oddział Gliwice ZIW RP liczył ponad 380 członków zwyczajnych (inwalidów wojennych) i 65 podopiecznych, (wdów i sierot po inwalidach wojennych). Dziś Związek sprawuje opiekę nad 6 inwalidami wojennymi oraz 38 wdowami po żołnierzach.

-Zarząd związku dla swoich członków i podopiecznych pozyskuje zapomogi finansowe, darmowe aparaty słuchowe, sprzęt medyczny, występuje o odznaczenia państwowe, awanse wojskowe, a także przygotowuje paczki świąteczne. Regularnie staramy się też odwiedzać naszych podopiecznych - wyjaśnia Edward Zając, Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Gliwicach.

Z okazji 100 lecia Związku Prezydent Miasta Gliwice uhonorował gliwickich członków stowarzyszenia listami gratulacyjnymi. 8 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, w imieniu Prezydenta Miasta na ręce członków związku wręczyła je pani Stella Naborowska-Nawrath, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w towarzystwie prezesa Edwarda Zająca. Przekazano także pamiątkowe albumy o mieście. (mw)