W piątkowe przedpołudnie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji odbyli spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną celem przypomnienia podstawowych zasad obowiązujących na drodze, w sytuacjach stresowych oraz podczas wakacyjnego odpoczynku.

Do naszego mini komisariatu mieszczącego się w III Komisariacie Policji przy ulicy Pszczyńskiej, zaproszeni zostali uczniowie klasy 1C ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Gliwicach. Policjant Wydziału Ruchu Drogowego – st. sierż. Szymon Kołodziej opowiedział zebranym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych. Wraz z zaproszonymi gośćmi ćwiczył poruszanie się na drodze oraz jak bezpiecznie zachowywać się w pojazdach jakimi dzieci poruszają się na co dzień-samochodami, środkami komunikacji zbiorowej. Asp. szt. Aneta Sokalla z ramienia Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji zwróciła także uwagę na zasady przeprowadzania ewakuacji oraz prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Dzieci wcielały się w rolę świadka zdarzenia. Podczas prelekcji uczyły się poprawnego zgłaszania interwencji służbom ratowniczym. Na koniec wraz z opiekunami uczestniczyły w próbnie przeprowadzonej ewakuacji na wypadek ataku terrorystycznego lub innego zagrożenia.

 

Następnie stróż prawa z gliwickiej drogówki wraz ze starszym sierżantem Mateuszem Piórkowskim z Wydziału Prewencji udali się do Szkoły Podstawowej w Bargłówce, gdzie dla 90 uczniów z klas 1-7 przeprowadzono podobne szkolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa podczas wakacji. Przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas wychodzenia na szlaki górskie, bezpieczeństwie nad wodą, a także, że w przypadku pozostania dzieci w miejscu zamieszkania zobowiązani są do powrotu do domu o godzinie wyznaczonej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Omówiono konsekwencje wynikających z ignorowania tego obowiązku.

 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami wszystkim uczniom życzymy bezpiecznego wypoczynku!