Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Kredyt a pożyczka - zestawienie różnic

Rynek usług finansowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz tradycyjnego kredytu w banku, można zaciągnąć pożyczkę w firmach pożyczkowych, których z roku na rok jest w Polsce coraz więcej. Fundamentalną różnicą między instytucjami bankowymi, a pozabankowymi jest produkt. Czym jest kredyt, a czym pożyczka? Przedstawiamy zestawienie najważniejszych różnic pomiędzy tymi dwoma produktami.

Kredyt – na czym polega.?

Kredyt to produkt finansowy, udzielany przez banki na podstawie pisemnej umowy pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się do przeznaczenia nam określonej w umowie kwot pieniężnej na dany cel oraz wyznaczony czas. Kredytobiorca ma obowiązek wykorzystać środki finansowe na dany cel. W przypadku kredytu samochodowego, celem jest zakup używanego lub nowego auta. Pożyczona kwota oddawana jest w postaci comiesięcznych rat według harmonogramu i w wysokości ustalonej w umowie kredytowej. Kredyt regulowany jest przez zapisy Prawa Bankowego. Mówią one o tym, że  przeznaczenie (cel) kredytu musi zostać jasno określony. Co więcej, daje bankom prawo do sprawdzenia, czy pożyczone środki pieniężne rzeczywiście wydano zgodnie z zawartym w umowie celem.

Pożyczka – na czym polega?

Pożyczki to produkt, który mogą udzielać osoby fizyczne, instytucje pozabankowe oraz banki. Osoba fizyczna może zawrzeć umowę zarówno jako osoba prywatna, jak i przedstawiciel firmy, którą prowadzi. Pożyczka udzielana jest na dowolny cel, a pożyczkodawca nie ma prawa do sprawdzenia, na co pożyczkobiorca przeznaczył pieniądze. Instytucje pozabankowe mają możliwość udzielenia pożyczki odpłatnie lub bezpłatnie. Umowy pożyczkowe są regulowane przez Kodeks Cywilny. Zgodnie z jego zapisami, pożyczkodawca zobowiązany jest do przeniesienia określonej kwoty pieniężnej na pożyczkobiorcę. Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrócenia tej kwoty.

Kredyt a pożyczka – zestawienie różnic

Fundamentalna różnica dotyczy produktu. Kredyt to produkt oferowany przez banki na podstawie pisemnej umowy, który udzielany jest zgodnie z zasadami określonymi przez prawo bankowe. Natomiast pożyczkę udzielają również osoby fizyczne oraz firmy pożyczkowe. Do kwoty 500 zł można udzielić zaciągnięcia zobowiązania bez pisemnej umowy. Kredyt jest płatny, natomiast pożyczka może być darmowa. Decyduje o tym instytucja pozabankowa. Kolejna różnica dotyczy wymagań.

Banki mają bardzo restrykcyjne wymagania względem swoich klientów. Banki weryfikują ich w bazach np. BIK, analizują historię kredytową, wymagają przedstawienia m.in. zaświadczeń o dochodach czy też przedstawienie umowy o pracę. Zaś firmy pożyczkowe ograniczają wszelkie formalności do minimum.

Pożyczkobiorca nie musi mieć umowy o pracę, a przy rozpatrywaniu wniosku nie biorą pod uwagę historii czy zdolności kredytowej. Tak uproszczona procedura sprawia, że instytucje pozabankowe podejmują decyzję w ciągu następnego dnia, a niektóre nawet i w 15 minut! W przypadku banków, decyzja o kredycie może się wydłużyć nawet do 3 tygodni.

Artykuł powstał przy współpracy z https://pozyczkaposzukiwana.pl/